Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Katolska kyrkans sociallära ? en dialog med hela mänskligheten om bedömningsgrunder för solidarisk humanism
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det katolska förlaget Veritas har gjort ett jättejobb genom att ge ut den digra volymen Den katolska socialläran med ett stort antal påvliga dokument publicerade alltifrån Leo XIII´s Rerum novarum från 1891 som tog upp arbetarnas rättigheter under industrialismen via … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2019/12/07/katolska-kyrkans-sociallara-en-dialog-med-hela-manskligheten-om-bedomningsgrunder-for-solidarisk-humanism/


Posted 2019-12-7 13:34 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren