Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Äventyrar påve Franciskus den katolska läran?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I samhället i stort ser vi mer och mer en splittring mellan å ena sidan dem som försvarar demokrati, rättssamhällets grundprinciper, medborgerliga rättigheter för alla, folkrätt och samarbete mellan nationer och å andra sidan dem som förespråkar nationell isolering och … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2019/01/27/aventyrar-pave-franciskus-den-katolska-laran/


Posted 2019-1-27 10:20 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren