Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
CHARIS ? Den nya tjänstestrukturen för samverkan mellan den Karismatiska förnyelsen och Vatikanen ett led i påvens strävan mot att göra kyrkan mera synodal.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Tidigare har funnits ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) och CS (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). Påve Franciskus har önskat att det på det internationella planet skall finnas en enda struktur för samordning och samverkan med Vatikanen. … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2018/11/10/charis-den-nya-tjanstestrukturen-for-samverkan-mellan-den-karismatiska-fornyelsen-och-vatikanen-ett-led-i-pavens-stravan-mot-att-gora-kyrkan-mera-synodal/


Posted 2018-11-10 9:12 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren