Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Traditionalism och antimodernism inte lösningen på sexövregreppsproblemen i Katolska kyrkan
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Kyrkan är de heligas gemenskap, Paulus använder bilden av en kropp med många lemmar. Lider en lem lider hela kroppen, och omvänt, genom våra gåvor kan vi alla konstruktivt bidra till dess uppbyggande.Skall präster och lekmän kunna bygga upp kyrkan måste alla  … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2018/08/24/traditionalism-och-antimodernism-inte-losningen-pa-sexovregreppsproblemen-i-katolska-kyrkan/


Posted 2018-8-24 11:27 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren