Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Se komplexiteten i flyktingpolitiken istället för att hamna i extrem-dikena.

  Vilket narrativ gäller om Sveriges plötsligt åtstramade flyktingpolitik 2015? 2015 skedde en tvärbromsning av flyktingmottagandet i Sverige. Talet om öppna hjärtan och ett Sverige som bygger broar, inte murar gällde plötsligt inte. Den socialdemokratiska ministrarnas förklaring att inflödet var så … Läs mer

  Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2018/07/10/se-komplexiteten-i-flyktingpolitiken-istallet-for-att-hamna-i-extrem-dikena/