Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Se komplexiteten i flyktingpolitiken istället för att hamna i extrem-dikena.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Vilket narrativ gäller om Sveriges plötsligt åtstramade flyktingpolitik 2015? 2015 skedde en tvärbromsning av flyktingmottagandet i Sverige. Talet om öppna hjärtan och ett Sverige som bygger broar, inte murar gällde plötsligt inte. Den socialdemokratiska ministrarnas förklaring att inflödet var så … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2018/07/10/se-komplexiteten-i-flyktingpolitiken-istallet-for-att-hamna-i-extrem-dikena/


Posted 2018-7-10 15:18 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren