Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Var finns kyrkornas röst i samhällsdebatten?

  Joel Halldorf och Susanna Birgersson tillhör dem som efterlyser mer av kyrkligt deltagande i samhällsdebatten där det finns många etiska och existentiella frågor där ett tillskott av kristet andliga perspektiv skulle bidra till en rikhaltigare belysning och fördjupning. Joel Halldorf … Läs mer

  Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2018/02/09/var-finns-kyrkornas-rost-i-samhallsdebatten/  Posted: 2018-2-9 11:06 by Bengts Blogg
  Sorterad under: , ,