Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Reformationsåret: Vatikanens viljeyttring är full eukaristisk enhet med systerkyrkorna

  Året då 500-årsminnet av reformationen uppmärksammades är nu till ända. Det duger inte att passivt fira ett jubileum och sedan gå vidare som om ingenting hänt, men utifrån ett avstamp i historien, de framgångar man rönt och de misstag som … Läs mer

  Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/11/02/reformationsaret-vatikanens-viljeyttring-ar-full-eukaristisk-enhet-med-systerkyrkorna/