Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Reformationsåret: Vatikanens viljeyttring är full eukaristisk enhet med systerkyrkorna
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Året då 500-årsminnet av reformationen uppmärksammades är nu till ända. Det duger inte att passivt fira ett jubileum och sedan gå vidare som om ingenting hänt, men utifrån ett avstamp i historien, de framgångar man rönt och de misstag som … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/11/02/reformationsaret-vatikanens-viljeyttring-ar-full-eukaristisk-enhet-med-systerkyrkorna/


Posted 2017-11-2 15:19 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren