Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Att som vårdpersonal våga stå upp för människovärdet

  När blir du en människa, ett mänskligt skyddsvärt subjekt och inte bara ett objekt för mitt godtycke? Vid befruktningen? Mycket tidigt under embryonalfasen? Vid din möjlighet att överleva utanför livmodern? Vid den tidpunkt jag väljer att anse dig viktig för … Läs mer

  Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/08/20/att-som-vardpersonal-vaga-sta-upp-for-manniskovardet/  Posted: 2017-8-20 20:33 by Bengts Blogg
  Sorterad under: , ,