Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Att som vårdpersonal våga stå upp för människovärdet
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

När blir du en människa, ett mänskligt skyddsvärt subjekt och inte bara ett objekt för mitt godtycke? Vid befruktningen? Mycket tidigt under embryonalfasen? Vid din möjlighet att överleva utanför livmodern? Vid den tidpunkt jag väljer att anse dig viktig för … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/08/20/att-som-vardpersonal-vaga-sta-upp-for-manniskovardet/


Posted 2017-8-20 20:33 by Bengts Blogg
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren