Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vi och dom
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Kännetecknande för terroristen, och för sektmedlemmar över huvud taget, är att man delar in världen i vi, de goda, rättrogna mot dom, de onda, avfallna. Sektens ideologi ger en kollektiv överbyggnad åt denna mentala disposition och förstärker den och blockerar … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/04/11/vi-och-dom/


Posted 2017-4-11 8:01 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren