Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Att skilja på abortiva och icke abortiva preventivmedel ej viktigaste etiska principen, men prevention alltid bättre än abort
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Rättsprocesserna med barnmorskorna Grimmark och Steen handlar dels om innehållet i barnmorskeyrket (att medverka till abort ingår i yrket hävdas det, och sjukvården har laglig skyldighet att tillhandahålla detta), dels att abort inbegriper ett spirande liv som i sig är … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/02/23/att-skilja-pa-abortiva-och-icke-abortiva-preventivmedel-ej-viktigaste-etiska-principen-men-prevention-alltid-battre-an-abort/


Posted 2017-2-23 10:22 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren