Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Både historievetenskaplig Bibelforskning och teologisk forskning utgående från Kyrkans tro behövs
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Både textkritisk bibelforskning som utgår från humanistisk historievetenskaplig metod och teologisk reflektion över Bibeln som Guds uppenbarade Ord är berättigade och det skulle inte behöva råda någon polemisk strid mellan företrädare för dessa båda betraktelsesätt. Detta har belysts i den … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/01/26/bade-historievetenskaplig-bibelforskning-och-teologisk-forskning-utgaende-fran-kyrkans-tro-behovs/


Posted 2017-1-26 12:15 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren