Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Påven till Lund. Lutherjubileet bortre parentesen på 500 års schism?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är glädjande att påve Franciskus prioriterar ekumeniken så högt att han väljer att personligen närvara på mötet i Lund 31 oktober med Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan där man uppmärksammar 500-årsminnet av Reformationen. Ekumeniken (strävan efter återställande av enheten … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2016/01/26/paven-till-lund-lutherjubileet-bortre-parentesen-pa-500-ars-schism/


Posted 2016-1-26 9:49 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren