Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Bibeln, läroämbetet, ofelbarheten i Svenska kyrkan, Pingströrelsen och frikyrkan
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Just nu samlas landets pingstpastorer till konferens. Första två dagarna ägnas åt grundläggande trosfrågor. Rubrikerna är ?Bibeln ? inspirationen, ofelbarheten, auktoriteten? och ?Bibeln och frälsningen ? försoningen, omvändelsen, helgelsen?. Carl-Henric Jaktlund kommenterar på ledarplats i Dagen. Han säger att det … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2016/01/08/bibeln-laroambetet-ofelbarheten-i-svenska-kyrkan-pingstrorelsen-och-frikyrkan/


Posted 2016-1-8 16:26 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren