Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Interkommunion (delad nattvard) ur katolskt perspektiv
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Många har svårt att förstå Katolska kyrkans restriktiva inställning till interkommunion. Men Katolska kyrkan liksom med Rom unierade östkyrkor och de Ortodoxa kyrkorna är eniga om att interkommunion inte är ett medel för kristen enhet utan en manifestering av kristen … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2015/09/29/interkommunion-delad-nattvard-ur-katolskt-perspektiv/


Posted 2015-9-29 16:52 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren