Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vår gemensamma värdegrund: Moral och förnuft. Hjärta och hjärna måste gå hand i hand.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Värdegrunden är det kitt som håller samman ett samhälle. Den måste ha fasta rötter om den skall kunna äga bestånd i tider då det stormar. Det räcker inte att den deklareras i tjusiga dokument eller till hjärtat vädjande manifestationer. (Varenda … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.wordpress.com/2015/09/06/var-gemensamma-vardegrund-moral-och-fornuft-hjarta-och-hjarna-maste-ga-hand-i-hand/


Posted 2015-9-6 10:02 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren