Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Är antikatolicism frikyrkans viktigaste identitetsmarkör?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Ett känt protestantiskt pastorspars konvertering till Katolska kyrkan har sänt chockvågor inom delar av frikyrkligheten som tycks ha delats upp i två läger, de som accepterar katolska kyrkan som jämbördig ekumenisk partner, och de som tycks se antikatolicismen som sin … Läs mer

Read the complete post at http://bengtmalmgren.wordpress.com/2014/04/11/ar-antikatolicism-frikyrkans-viktigaste-identitetsmarkor/


Posted 2014-4-11 9:07 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren