Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Du sköna nya värld: Belgien tillåter att döda sina barn.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nu går det fort utför på det sluttande planet. Abort kallas ibland brutalt för legalt barnamord, men nu får uttrycket en helt realistisk innebörd då Belgiens parlament antar en lag som gör det möjligt att ta barn av daga. Barn som … Läs mer

Read the complete post at http://bengtmalmgren.wordpress.com/2014/02/13/du-skona-nya-varld-belgien-tillater-att-doda-sina-barn/


Posted 2014-2-13 16:12 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren