Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Trons år
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Idag, Kristus konungens dag 2013 avslutas Trons år. Några reflektioner utifrån Katolska Kyrkans Katekes och påve Benedikt XVI´s skrivelse Porta fidei (Trons dörr) inför öppnadet av Trons år: Biskop Anders: Uppståndelsen är kärnan i vår kristna tro. Tron är en … Läs mer

Read the complete post at http://bengtmalmgren.wordpress.com/2013/11/24/trons-ar/


Posted 2013-11-24 10:37 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren