Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Andra Vatikankonciliet vårsessionen 1963
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag fortsätter att läsa ur Yves Congar´s My Journal of The Council, koncilie-dagbok 50 år senare. Jag började i höstas då Andra Vatikankonciliets första session startade 11 oktober. Nu samlas man till en andra session våren 1963. Det var inte alls … Läs mer

Read the complete post at http://bengtmalmgren.wordpress.com/2013/02/27/andra-vatikankonciliet-varsessionen-1963/


Posted 2013-2-27 9:59 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren