Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ny evangelisation, arbetsdokument inför höstens biskopssynod utgivet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Att alla vi kristna är kallade att vittna om vår tro i omvärlden, framförallt i vår vardag bland dem vi umgås med, grannar, arbetskamrater, vänner och släktingar är något som inte bara något som katoliker är medvetna om, utan som är föremål för överväganden och samtal inte minst inom frikyrkorna. År 1975 gav påven Paulus VI ut encyklikan Evangelii nuntiadi, Om evangeliets förkunnelse i dagens värld, som även idag äger högsta aktualitet som en beskrivning av förutsättningarnna för evangelisation idag. En grundtes i encyklikan är att varje döpt kristen är kallad att vittna om sin tro, en annan att evangeliet förkunnas både i handlingar och ord.

Handlingar: Att ta hand om sin nästa, socialt arbete, att bemöta andra på det sätt man själv vill bli bemött, är i sig en evangelisation, ett vittnesbörd om Guds kärlek, men evangelisationen blir inte fullständig om vi inte också är beredda att ge skäl för vårt hopp genom ett tydligt vittnesbörd om vår tro på Jesus Kristus som Guds son som dött och uppstått för vår frälsnings skull.

Det är inte frågan om vi skall evangelisera eller inte, utan om hur vi skall göra det på ett sätt så att evangeliet hittar vägar till dagens människors hjärtan.

Johannes Paulus II använde första gången begreppet den nya evangelisationen vid ett tal i Nova Huta, Polen. Den nya evangelisationen skiljer sig från tidigare evangelisation i "missionsländer" genom att den lika mycket syftar till re-evangelisation av de tidigare kristna länderna i Europa och Nordamerika. Det är en evangelisation ny till sin inriktning, ny till sina metoder och nu i sin intensitet. Den tidigare biskopssynoden som hölls i Rom juni 2010 beslöt att fortsätta satsa på detta, och det nya Påvliga rådet för den nya evangelisationen instiftades med ärkebiskop Rino Fisichella som chef.
 
Biskopssynoden som skall hållas i Rom 7-28 oktober i år kommer att ha temat "Den nya evangelisationen och förmedlingen av den kristna tron". Synoden hålls i samband med att "Trons år" utlyst av påve Benedikt 11 okt 2011 skall ta sin början den 11 oktober 2012, 50-års dagen för öppnandet av Andra Vatikankonciliet. I samband med tillkännagivandet av trons år publicerades skrivelsen Porta fidei (Trons dörr) där det bl.a. sägs att om vi tolkar och implementerar lärdomen från Andra Vatikankonciliet på rätt sätt, kan det och kommer det att vara ett kraftfullt medel för kyrkans förnyelse.

Inför höstens synod har generalsekretariatet för synoden givit ut ett arbetsdokument. I det 80-sidiga dokumentet sammanfatts synpunkter från olika biskopskonferenser världen över som bl.a. betonar behovet av nya vägar och nya former för att uttrycka Guds ord så att det förstås av nutidens människor.

Ärkebiskop Nikola Eterovic som presenterade dokumentet vid en presskonferens sade bla. att "förhoppningsvis kommer synoden att vara ett tillfälle att diskutera och utbyta praktiska erfarenheter och tankar som kan bli till uppmuntran och stöd för herdarna och olika delkyrkor."

Dokumentet verkar innehållsrikt och väl värt att studera. Här några smakprov ur innehållsförteckningen:

FROM THE SECOND VATICAN COUNCIL TO THE NEW EVANGELIZATION

JESUS CHRIST, THE GOOD NEWS OF GOD TO HUMANITY
JESUS CHRIST, THE EVANGELIZER
THE CHURCH, EVANGELIZED AND EVANGELIZING
THE GOSPEL, A GIFT FOR EVERY PERSON
THE DUTY TO EVANGELIZE
EVANGELIZATION AND CHURCH RENEWAL

TIME FOR A NEW EVANGELIZATION
THE QUESTION OF A “NEW EVANGELIZATION”
THE NEW FRONTIER OF THE COMMUNICATIONS SECTOR
MISSION AD GENTES, PASTORAL CARE AND A NEW EVANGELIZATION
PARISH TRANSFORMATION AND THE NEW EVANGELIZATION

TRANSMITTING THE FAITH
THE PRIMACY OF FAITH
THE CHURCH TRANSMITS THE FAITH WHICH SHE HERSELF LIVES
THE PEDAGOGY OF THE FAITH
THE FAMILY, THE MODEL-PLACE FOR EVANGELIZATION
CALLED TO EVANGELIZE
GIVING AN ACCOUNT FOR ONE’S FAITH
THE FRUITS OF THE FAITH

REVIVIFYING PASTORAL ACTIVITY
CHRISTIAN INITIATION, AN EVANGELIZING PROCESS
THE DEMANDS OF INITIAL PROCLAMATION
TRANSMITTING THE FAITH, EDUCATING THE PERSON
FAITH AND KNOWLEDGE

CONCLUSION
JESUS CHRIST, THE GOSPEL ENGENDERING HOPE
THE JOY OF EVANGELIZING

Dokumentet som PDF här. Texten på Vatikanens hemsida

 


Posted 2012-6-20 10:50 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren