Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
- "Den Helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord"
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Pingstnovenan, dag 3 söndag:

Apg 10:34-44: DEN HELIGE ANDE FÖLL ÖVER ALLA SOM HÖRDE PETRUS ORD

Petrus tog till orda: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus - han är allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom.

Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."

Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord.

Luk 4:16-22: HERRENS ANDE ÄR ÖVER MIG

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren."

Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."

Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: "Är det inte Josefs son?"

Då sade han till dem: "Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också." Sedan sade han: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon."

 Den Helige Ande är en person, den tredje presonen i gudomen, som "tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas", som vi bekänner i Nicénska trosbekännelsen. Det är en gåva från Fadern som frigöres genom Jesus, som kommer till oss och bor i oss då vi initieras i det kristna livet. Efter det kommer han till oss närhelst vi ber honom som en vän eller hjälpare, han utrustar oss och ger oss kraft i vårt kristna liv. Han uppenbarar för oss Jesus som vår levande Herre och Gud som vår kärleksfulle Fader. Han är källan till det nya liv som förvandlar oss och gör oss till nya människor då vi blivit kristna.

Låt oss inte upphöra att be: KOM HELIGE ANDE!


Posted 2012-5-20 9:21 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren