Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
SSPX: Öppna de dörrar som skall öppnas, och låt de som skall vara stängda förbli stängda!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Enligt en kommuniké från Vatikanen kommer SSPX ansökan om full gemenskap med Katolska kyrkan att handläggas så att man behandlar var och en av de fyra biskoparna för sig. Det visar sig att det finns stor splittring inom SSPX, där bisk Bernard Fellay tillhör dem som gärna vill återförenas med Rom, medan de tre andra biskoparna är starkt kritiska till kraven som Rom satt upp.

Här en intervju med bisk Bernard Fellay inpelad 15 maj:

http://www.youtube.com/watch?v=DdnJigNzTuY

Om ett enande med Rom kommer till stånd, så innebär det sannolikt även att SSPX spricker i flera fraktioner. Reformkatolska kretsar är starkt kritiska till att SSPX över huvud skall återges full gemenskap med Katolska kyrkan, oaktat om det bara vore de mera moderata delarna kring bisk Fellay som i så fall accepterar kraven från Rom, att man måste acceptera Andra Vatikankonciliet och de sista påvarnas pontifikat fullt ut.

Frågan är exakt vad man är kritisk mot. Mycket påstås okritiskt om SSPX utan att man granskat och underbyggt med objektiva fakta. Visst, det finns fog för antisemitiska strömningar inom SSPX (Williamsons förintelseförnekelse m.m), men inga objektiva fakta stödjer att falangen kring bisk Fellay delar en sådan syn, intervjun talar i annan riktning.

Det tycks finnas en konsensus om att Andra Vatikankonciliet är ett giltigt koncilium som skall tillämpas fullt ut. Diskussionen gäller konciliets tolkning där Fellay i intervjun säger att det i den "allmänna uppfattningen" om Andra Vatikankonciliet finns vissa feltolkningar. Detta torde inte vara en särskilt kontroversiell åsikt.

- Åtminstone inte så kontroversiell att den skall behöva leda till ett skyttegravskrig mellan traditionalister och reformkatoliker. Att bejaka och tolka konciliet rätt i kontinuitet med Kyrkans levande tradition och där vi alla deltar, vigda som lekmän i det vi utövar det speciella och allmänna prästadömet och med hierarkiska och karismatiska nådegåvor som redskap, och med kärleken och det sunda förnuftet som grund, det borde vara självklart.

"Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen... Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra." (Gal kap 5)

Skyttegravskrig mellan traditionalister och reformkatoliker bedömer jag i alla fall inte vara en frukt av Anden, vi borde söka en annan väg framåt. Frågan kan inte reduceras till en kamp mellan konservatism och liberalism. Låt oss använda tiden innan Pingst att rannsaka oss själva och be om den helige Andes ljus över dessa frågor. Öppna de dörrar som skall öppnas, och låt de som skall vara stängda förbli stängda!


Posted 2012-5-18 9:59 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren