Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vi kristna står på jorden och sträcker oss mot himmelen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Från Apg 1:

Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, "det som ni har hört mig tala om", sade han. "Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar."

De som hade samlats frågade honom: "Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?" Han svarade: "Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Idag är Kristi himmelsfärdsdag. Dagen uttrycker en central sanning om vår tro, placerad som den är 40 dagar efter Påsk och 10 dagar innan Pingst.

Inkarnationen - Gud som blivit människa. Emanuel=Gud med oss. Kristus är världens ljus. Inget är längre sig likt efter hans uppenbarande. Vi är nya skapelser i Kristus. Genom dopet är vi förenade med Jesus i hans död, synden är försonad, den gamla människan död och vi är tillika förenade med honom i hans uppståndelse. Vi är nya människor, inte bara omplåstrade, reparerade, utan nyskapade. Vi är upprättade, pånyttfödda till det nya livet i Kristus.

Kristus har farit upp till himelen och "sitter på Faderns högra sida". Vi är kvar här på jorden, men har inte lämnats lottlösa. Genom mässan och det eukaristiska offret har vi ständigt gemenskap med honom. När vi tar emot brödet som bryts och dricker från försoningens bägare är vi i gemenskap med honom.

Och han har sänt oss den Helige Ande, "Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, och som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas". Anden vittnar om Jesus och ger oss kraft att som kristna verka i den värld vi är satta att verka i. Att vittna om ljuset som finns i Jesus Kristus och bygga kärlekens civilisation.

Under de nio dagarna fram till pingst fortsätter vi att tillsammans med apostlarna och Maria och övriga män och kvinnor i skaran av 120 personer som var samlade i övre salen begrunda pingstens under och ber att på nytt bli fyllda av den helige Ande, inte bara teoretiskt, abstrakt, utan konkret, så att det syns och får verkan, som på den första pingstdagen. Som kristna är vi både andefyllda men ständigt hungrande efter mer. Därför slutar vi aldrig att be: KOM HELIGE ANDE!


Posted 2012-5-17 7:40 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren