Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Välkommen till Jesusmanifestationen!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I morgon är det dags.

På förmiddagen 10.30-12.00 är det torgmöten runt om i sta´n. Själv är jag torgansvarig för Medborgarplatsen där ni bl.a. kan ta del av ett sång- och dansprogram med ungdomar från Skarpnäckskyrkan som presenteras av deras pastor Carl-Johan R Freed, Patrick och Katarina från Focolare-kommuniteten i Stockholm presenterar projektet "Together for Europe". Passande nog äger just samma dag som Jesusmanifestationen en manifestation rum i Bryssel samt aktiviteter i olika europeiska städer för att uppmärksamma och informera om kyrkliga rörelsers och gemenskapers engagemang för solidaritet. P Damian Eze,  kyrkoherde i katolska församl i Gävle talar utifrån Joh 14:6: "Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet", och d Pancho Chin A Loi, katolska församl i Järfälla predikar över bibeltexten Joh 15:1-8 "Jag är vinträdet, ni är grenarna. Bli kvar i mig så bär ni rik frukt".

Bland förmiddagsaktiviteterna vill jag också nämna barnaktiviteterna i Kungsträdgården med Kids Corner och seminarieprogrammet i Citykyrkan Adolf Fredriks Kyrkogata 10 kl 10.30 med temat "Varför tro att Jesus uppväcktes från de döda?" Stefan Gustavsson, teolog och generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, presenterar de historiska beläggen för Jesu uppståndelse. Därefter blir det ett panelsamtal mellan Siewert Öholm(journalist), Marcus Birro (författare/poet), Annahita Parsan (präst i den persiska föreningen i S:ta Clara, f d muslim) och Johan Arenius (ordförande i Equmenia) med Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen som samtalledare.

På eftermiddagen kl 13.00 samlas alla i Kungsträdgården till den stora bönevandringen genom Stockholms city som börjar och slutar i Kungsträdgården. 15.00 är det den stora gudstjänsten i Kungsträdgården som tidigare år har samlat mellan 15.000 och 25.000 människor. På kvällen 17.00 fortsätter aktiviteterna i Kungsträdgården med ungdomsprogram.

Allt om Jesusmanifestationen, program, sångtexter, bakgrundsreportage finns i dagens nummer av Världen idag som är gratis på internet.

Se också www.jesusmanifestationen.se och www.facebook.se/jesusmanifestationen.

I år har det varit lite mer uppmärksamhet kring Jesusmanifestationen än vanligt, och det har diskuterats på bloggar huruvida Jesusmanifestationen är så inklusiv som den borde vara. Det protesterades mot att en grupp hbt-studenter inte fick den utställningsbordsplats som de räknat med, vilket föranlett protester.  Antalet utställningsbord är begränsat, och självklart kan man ha synpunkter på vilka prioriteringar och överväganden som görs, men att det skulle handla om att utesluta eller diskriminera några grupper är det verkligen inte frågan om. Det torde stå klart att Jesusmanifestationen med sitt fokus på bön och gudstjänst innesluter alla som vill dela alla våra samfunds gemensamma engagemang för Jesus. Som prästen Christer Hugo skrev på  bloggen Kristen opinion:

...en verkligt inklusiv hållning från Jesusmanifestationen! Precis samma hållning som präglar varje kristen gudstjänst: dvs, alla är välkomna! Ingen står vid kyrkporten och frågar efter sexuella preferenser eller vanor i sängkammaren. Och i kyrkan demonstrerar inga särintressen. Kyrkan kan principiellt inte ha särskilda gudstjänster för vita respektive svarta, högerhänta respektive vänsterhänta... Det finns liksom apostoliska ord som visar på det. Alla vi syndare av olika tjocklek och längd och bredd är välkomna till Jesus. Just vad vi behöver. "Kom till mig, alla ni som är tyngda bördor; jag skall skänka er vila." (Matt 11:28).

Ordföranden för Jesusmanifestationens ledningsgrupp, Lennart Möller som ombetts kommentera kritiken skriver i Dagen idag:

"Jesusmanifestationen har gudstjänst och bön som fokus. Det visas genom gudstjänsten i "Kungsan" och bönevandringen i Stockholm City där vi ber och välsignar. JM har inga ståndpunkter i sakfrågor och är ingen mot-rörelse. Vi är en för-rörelse vad avser Jesus. Detta är inget nytt, lokala JM i olika städer har samma upplägg, liksom de internationella i till exempel Finland, Baltikum och Danmark. Vi gör det tillsammans med enskilda, kyrkor och samfund och inkluderar vänner från andra länder...

De som nu angriper JM med massiva utskick av egenproducerade press-releaser till hela mediesektorn tar ett stort ansvar på sig när det gäller kommunikation, tolkningsföreträde och vad man säger. Det bör noteras att JM är öppet för alla som vill delta. Vi är mitt i Stockholm, utomhus och välkomnar alla som vill vara med att delta i en manifestation som har Jesus som fokus."

Men kritik och debatt är givetvis välkommen och angelägen. Vad som är inklusivt och exklusivt i kristen tro är en debatt som lär fortsätta.  

Väl mött i Kungsträdgården i morgon!


Posted 2012-5-11 10:28 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren