Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Oas-rörelsen levande kraft i Svenska kyrkan (och hela svenska kristenheten) värd att stödja.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag är just hemkommen från Oas-rörelsens vårmöte på Åh Stiftsgård. Det var för mig några sköna och vederkvickande reträttdagar precis som våren kom till Bohuslän. Samtidigt möjlighet att i egenskap av huvudansvarig för ekumenik inom KKS hålla kontakt med vännerna i vår systerkyrka.


Fr.v. Hans Weichbrodt, inspiratör för Oas-rörelsen och präst, undertecknad, Berit Simonsson, inspiratör, Joachim Holmgren, kyrkoherde i Kungsbacka och ordförande i Oas styrelse.

Oas-rörelsen är en oerhört positiv kraft i Svenska Kyrkan som bidrar till förnyelse och inspiration för många människor i det kristna livet. Man ordnar inspirationsdagar och konferenser i hela landet, och man har sommarmöten som samlar flera tusen deltagare, unga, gamla, familjer, vilket bidrar till glädje, hopp och inspiration för människor att vara aktiva i sin kristna tro och bidra till församlingarnas liv på hemmaplan. Det är förvånande att denna rörelse inte får ett enda öre i bidrag från Svenska Kyrkan. Några anställda måste man ha, men det mesta arbetet sker ideellt och finansieras genom frivilliga bidrag. Detta är verkligen en verksamhet värd att stödja. Läs mera på Oas-rörelsens hemsida.

Oas-rörelsen har en ekumenisk bredd, det visar inte minst att man bjudit in talare från hela kristenheten. Även biskop Anders Arborelius skulle ha medverkat, men tyvärr kan han inte resa ännu på grund av konvalescens efter ett benbrott. Bland talarna märktes Sten-Gunnar Hedin från Pingströrelsen, Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska alliansen och Hakon Långström, tidigare domprost i Stockholm.

Där var också Ulf Ekman som talade på temat Kyrkan. Alla vi kristna tror på en enda helig, allmännerlig ("katolsk") och apostolisk kyrkan. Ulf betonade dessa egenskaper hos Kyrkan, vilka alla kristna bekänner i den Nicenska trosbekännelsen. Detta innebär, menar Ulf att alla som grundläggande är kristna, oberoende av samfund, tillhör oss, är inlemmade i den universella kyrkan, och vi kan inte säga att de inte tillhör Kyrkan som är Kristi kropp, oberoende av om vi tycker om dem eller inte, och oberoende av om vi inte håller med dem i allt. Denna inklusiva kyrkosyn är grundläggande, så ser ju också Katolska kyrkan på saken, dopet är gemensamt sakrament för alla kristna.

Det kändes historiskt och paradoxalt att Ulf Ekman, som företrädare för en tidigare marginaliserad frikyrka på ett möte i Svenska kyrkan talar om kyrkans universalitet. Ulf Ekman är för vissa fortfarande, av historiska skäl, en kontroversiell person men för den som följt hans utveckling under senare år, t.ex. genom boken Andliga rötter från 2009 var talet inget överraskande. Ulf är i den svenska kristenheten en ekumen som verbaliserar en medvetenhet om Kyrkans väsen och dess universella enhet och samhörigheten mellan alla kristna på ett sätt som alltfler bejakar och inser är riktigt. Det innebär att det är slut på eran av proselytism och att nya rörelser växer fram som menar sig vara de "riktiga kristna" medan de gamla samfunden är döda. Kyrkan kommer alltid att vara bristfällig och i behov av förnyelse, men detta nya förhållningssätt innebär att vi, alla kristna, stödjer varandra i att verka i de sammanhang vi står. Tillsammans går vi framåt på den väg Kristus kallar oss att gå (Jfr Joh kap 17). Hur en framtida strukturell enhet skall se ut ser vi inte idag, där får vi lita på att den helige Ande leder oss rätt.

Jag måste också nämna Oas-rörelsens fina ungdomsarbete och deras inspiratör Daniel Kajberger. UngdomsOas vill inspirera ungdomar att älska Gud och sina medmänniskor. Man åker ut till församlingar, stödjer och undervisar, man ordnar nyårs- och sommarläger. Man driver Bibelskolan XP i Göteborg, ordnar bibelläger med fokus på både fördjupning i Guds Ord och att lära känna varandra bättre. Jag träffade Daniel under dagarna på Åh, han är en inspirerande människa som brinner för sin uppgift, och jag tror att vi alla, oberoende av samfund kan låta oss inspireras och lära av det livgivande ungdomsarbetet i Oas-rörelsen. Daniel är också engagerad i Jesusmanifestationen och är ansvarig för ungdomsmötet som skall vara i Kungsträdgården kl 17.00 efter manifestationens stora avslutningsgudstjänst. Daniel vill görna ha kontakt med ungdomsledare inom andra samfund att samarbeta med. Hans kontaktuppgifter hittar du här.

Kommande Oas-möten:

Stockholm 11-12 maj i samband med Jesusmanifestationen

Sommar Oas Kungsbacka 10-14 juli (KKS medverkar med ett seminarium om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan)


Posted 2012-3-23 7:33 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren