Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Tack Stefan Swärd och andra som uppmärksammat den inhumana flyktinghanteringen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vi i Sverige berömmer oss om att ha en human flyktingpolitik. Ibland får jag en känsla av att Sverige är landet där det viktiga är munnens bekännelse, att det finns tjusiga handlingsplaner för allting som politikerna kan hänvisa till, men när saker går snett i verkligheten så är det ingen som bryr sig. Vi skall inte skicka tillbaka flyktingar till en situation där de riskerar att torteras och dödas, vi skall följa FN´s barnkonvention, utförsäkrade skall inte falla mellan stolarna, vi skall ha en åldringsvård som är human och lika högt prioriterad som hjärtkirurgi eller transplantationer. Men, oj då! Det gick visst fel. Vi tillsätter en utredning.

Tack pastor Stefan Swärd, Josefine Arenius, Jonas Bergström, församlingen i Elimkyrkan och andra som inte nöjer er med att vaggas in i likgiltighet utan engagerar er i medmänsklighet och humanitet och kräver handling bakom munnens bekännelse. Ni måste få en stor eloge för ert engagemang sista veckorna i pastor Jean som utvisades till DR Kongo trots stor fara för honom, och där han genast togs i förvar och torterades. Iran och DR Kongo är platser som inte alls verkar säkra för regimkritiker, kristna och för Iraks del också homosexuella att återvända till. Man undrar över på vilka grunder Migrationsverket egentligen har för sina bedömningar. Var finns kvalitetskontroll och uppföljning? Migrationsverket skyller på politiker och lagstiftare, och politikerna skyller på tjänstemännen. Var finns den som tar ett reellt ansvar?

Stefan Swärd har deltagit i den allmänna debatten och aktivt bidragit till att bilda opinion. Här är ett par av hans artiklar:

Dagen: Allt mer inhuman politik

SvD: Starka krafter tonar ner barmhärtigheten

Det finns en tendens att inte lyssna och att tro att det överdrivs när privatpersoner engagerar sig intensivt i en sak. Ibland kan det nog vara så, och media måste givetvis ha en viss försiktighet och se till att man har ordentligt med dokumentation innan man tar upp en sak. Men försiktigheten får inte bli ett svepskäl för att bli kvar i den allmänna apatin. TV 4, SVT och Expressen samt flera kristna tidningar hör till dem som rapporterat om Pastor Jean. Men märkligt är det stora motstånd även mot fotodokumentation som uppstår när man inte orkar engagera sig. Pastor jeans vänner i Sverige har via kontakter i Kongo lyckats få ut några bilder som visar effekterna av tortyren. De är visserligen inte detaljerade, men visar tydligt sår och åverkan på kroppen. Det går inte att avfärda dem, såvida man inte vill göra gällande att bilderna är arrangerade, vilket är mycket osannolikt i detta fall. Läs Josefine Arrenius kommentar.

Gudstjänst, bön utanför Migrationsverket


Posted 2012-3-3 10:49 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren