Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
SSPX och Andra Vatikankonciliet
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Den 2 februari höll SSPX´ledare biskop Bernard Fellay en predikan vid St Tomas av Aquinos prästseminarium i Minnesota, USA där han kommenterade dialogen mellan Vatikanen och SSPX. Ett utdrag ur predikan finns utlagd på seminariets hemsida.

Biskop Fellay säger att prästsällskapet betraktar sig som katoliker, de erkänner läroämbetet och påven men är samtidigt i strid med Rom eftersom man åberopar sanningsfrågan. Om Katolska kyrkan skulle erbjuda att SSPX´kanoniska situation skulle normaliseras utan ytterligare krav, så skulle de genast acceptera det. Nu har emellertid Rom genom Ecclesia Dei kommissionen ställt som krav för normalisering, att SSPX godtar Andra Vatikankonciliets syn på ekumenik och religionsfrihet såsom stående i kontinuitet med kyrkans tradition. - Uteslutet att acceptera detta , menar Fellay, det skulle vara att kompromissa med sanningen så som SSPX uppfattar den.

Jag kan inte redogöra för detaljerna kring exakt vilka läromässiga grunder man inte är överens om när det gäller ekumeniken och religionsfriheten, och inte blir man klokare av att ha läst Fellays predikan, snarast mer förvirrad.

Mot slutet av texten blir Fellay mer oprecis och kritiserar hela Andra Vatikankonciliet vilket han menar ställde till mer skada än nytta i kyrkan. Han hoppas att när en ny generation kommer som inte har samma starka positiva relation till konciliet, så borde man kunna glömma bort det och återgå till det som är väsentligt, nämligen traditionen innan Andra Vatikankonciliet. Ungefär så resonerar han.

Fellay utmålar det som en strid mellan traditionstrogna och traditionalister:

 "And then whatever happens, happens. I cannot promise a beautiful spring. I have no idea what’s going to be in this spring. What I know is that the fight for the faith will continue, whatever happens. If we are recognized or not, you can be certain that the Progressives will not be happy. They will continue and we will continue to fight them too."

Det finns olika falanger och inriktningar i kyrkan, både inom Katolska kyrkan och inom kristenheten i världen med vilken vi har ekumeniska kontakter. I ekumeniken brukar vi framhålla att det är viktigt att vara trogen mot sitt eget sammanhang och inte kompromissa bara för att enheten är ett självändamål. Denna princip följer verkligen SSPX. Men ibland känns det som om min kyrka, min Jesus är kidnappad av olika stridande falanger. Det känns inte bra. Jag håller inte heller med om den verklighetsbeskrivningen och kommer att fortsätta att göra mitt bästa som Jesu ovärdige lärjunge i denna tumultartade tid.


Posted 2012-2-4 13:58 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren