Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Skillnaden mellan tillbedjan och vördnad
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Ivar Lundgren fortsätter i en insändare i Dagen (som svar på tidigare insändare av Bitte Assarmo) att problematisera skillnaden mellan tillbedjan och vördnad/att be till.

Tillbedjan är endast förbehållet Gud, men Maria och helgonen vördar vi, och vi kan be om deras förbön. Jag vet att redan detta är kontroversiellt för protestanter, men det är inte den frågan jag vill diskutera nu, utan just det som Ivar Lundgren tar upp, vad är tillbedjan och vad är det inte?
 
Signaturen "Katolsk mamma på nätet" Har också uppmärksammat Lundgrens insändare, och jag tycker hon reder ut begreppen mycket bra. Jag citerar från hennes bloggkommentar:

"Den tillbedjan som tillkommer endast Gud kallas på latin latria. Vi ska falla ner, tillbe och hylla Honom. Den vördnad som tillkommer Jungfru Maria kallas hyperdulia. Vi älskar henne, respekterar henne, lyssnar till henne när hon visar oss vägen till Jesus och vi ber henne om förbön. Det är ingen skillnad mellan att be min bänkgranne i kyrkan att be för mig och att be Guds Moder be för mig. Jo, förresten, skillnaden är att jag vet att Marias bön har stor verkan (Jak 5:16) eftersom hon är i himlen. Bänkgrannens 'andliga status' vet jag inget om...

Oavsett hur många hemsnickrade teologier jag hör talas om, kommer jag alltid, alltid, att hålla mig till Katolska Kyrkans lära om Maria. För som Irenaeus av Lyon (död år 202, lärjunge till Polycarpos som var lärjunge till aposteln Johannes som tog hand om Maria efter Jesu död, Joh 19:26-27) säger så är Maria den jungfru som med sin lydnad knyter upp den knut som jungfrun Eva knöt genom sin olydnad (Adversus haeresis).

Maria fanns med från början av kristendomen. I en sann kristendom finns hon med till slutet... "

Se mera om begreppen latia och dulia i Catholic Encyclopedia.

Lundgren avslutar sin insändare:

"Jag vet givetvis att, som Assarmo skriver, katoliker 'har en djup och innerlig personlig relation till Gud'. Men jag vet också att sådana djupa och innerliga relationer till Gud finns hos människor också i andra kyrkor. Guds kärlek och nåd är inte begränsad till katolska kyrkan eller till någon särskild kyrka. Kristi kyrka är större än katolska kyrkan."

Detta kan jag bara stämma in i. Jag uppfattade inte heller Assarmos påstående som ett exklusivt anspråk på att bara katoliker har en innerlig relation till Gud, utan det var ett bemötande av det tänkta antagandet att katoliker inte kan ha en innerlig relation till Gud eftersom de påstås tillbe annat än Honom.

 


Posted 2012-2-2 12:18 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren