Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

februari 2012 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Vi har en statskyrka i konungariket Sverige!

  "Med detta faktum som grund – att vi fortfarande har en statskyrka i Konungariket Sverige – finner jag det högst rimligt att vi har en statschef som av fri vilja tvingas till medlemskap i denna kyrka...." ...skriver Kjell Blückert på Signums blogg. Läs här om skälen till varför han anser vi har en statskyrka . "Att vi sedan inte borde ha en statskyrka är en annan sak", avslutar han sitt inlägg. Upprinnelsen till Kjells...
 • Insemination av ensamstående ingen "underlivsfråga".

  Det är bra om det blir en ordentlig diskussion om KD´s framtid precis som det varit inom Socialdemokraterna. En diskussion som inte bara skrapar på ytan och stannar vid spänningar mellan olika falanger där den ena försöker utmanövrera den andra. Göran Hägglund tycks ha mera förtroende utanför partiet än hos de egna väljarna där förtroendet sjunkit från 24% till nu 10% enl senaste Sifo-mätning . Katastrofalt...
 • KD´s kris

  Det är bra om det blir en ordentlig diskussion om KD´s framtid precis som det varit inom Socialdemokraterna. En diskussion som inte bara skrapar på ytan och stannar vid spänningar mellan olika falanger där den ena försöker utmanövrera den andra. Göran...
  Sorterad under:
 • Påve Benedikt XVI och reformeringen av Vatikanen

  Valdes Joseph Ratzinger till påve för sin ryktbarhet att vara en pålitligt konservativ person som förväntades "städa upp" efter det kaos som traditionalister och gamla makthavare i Vatikanen ansåg ha uppstått i kyrkan efter Andra Vatikankonciliet och Johannes Paulus II´s pontifikat? Vatikankännaren på NCR, John Allen reflekterar över detta i en inlägg på sin blogg . John Allen hör till dem som gärna låter tanken öppna upp lite vidare perspektiv och tolka strömningar i tiden. Vilken process befinner...
 • P Damian Eze brinnande evangelist och katolsk kyrkoherde i Gävle ger ut ny bok

  3 mars 2012 kl 16.30 är det bokintroduktion i St.a Eugenia katolska kyrka Kungsträdgårdsgatan 12 Stockholm. Det är pater Damian Eze MSP som introducerar sin bok INVITED BY LOVE. En bok om Guds kärlek. Andliga sanningar på ett språk som är tillgängligt för vardagsmänniskor. I vår tid då då begreppet kärlek så ofta missförstås och överexploateras vill p Damian framställa Guds kärlek i Jesus Kristus. Boken hjälper oss att ana djupet och den verkliga naturen hos Guds kärlek som är ämnad att berika och...
 • Kardinalskollegiets första dam

  Apropå kvinnor i kardinalskollegiet kan jag inte låta bli att återberätta denna historia som återges av Diakon Greg Kandra, Brooklyn New York på hans blogg : New Yorks ärkebiskop, Timothy Dolan, 62 år var en av de 22 biskopar som utnämndes till kardinaler av påve Benedikt XVI nyligen. Vid en audiens presenterade han sin mamma Shirley, 84 för påven. Dolan var på skämthumör och frågade påven om han inte...
 • Sv Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik säger nej till steriliseringstvång vid fastställande av könstillhörighet

  Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har tagit ställning i frågan om steriliseringstvång vid fastställande av ändrad könstillhörighet. Man tycker att tvånget skall tas bort. Man utgår i sitt resonemang från situationen att läkarkåren berörs av det hela genom att det är läkare som förutsätts utföra steriliseringarna. All hälso- och sjukvård (utom undantaget psykiatrisk...
 • Biskop Anders skriver herdabrev från sin sjukbädd

  Biskop Anders har blivit sjukskriven 3 veckor efter att ha stukat foten i Vadstena. Det hindrar honom inte att skriva ett mycket fint herdabrev till oss inför fastan som börjar på nu på onsdag. Han skriver om godheten: "Gud är all godhets källa och den som visar godhet gör det i sista hand genom den Helige Andes inspiration. Allt gott oavsett vem som gör det pekar tillbaka på Guds oändliga godhet. Denna klassiska katolska sanning kan få en profetisk betydelse i ett pluralistiskt samhälle som vårt...
 • Hen

  Någon tyckte jag skulle skriva något på bloggen om hen-debatten. Hinner dock inte engagera mig i alla frågor, men tycker Mats Olssons analys på Newsmill är bra, jag hänvisar till den. Frågan om ordet och dess använding har kanske fått en alltför upphaussad symbolisk betydelse. Dess använding som markör i genussammanhang är övervärderat. Finskan och ungerskan lär ha haft detta ord i språket sedan århundraden...
  Sorterad under: ,
 • KD argumenterar för eftertanke men kapitulerar för det politiska trycket.

  Hinner inte kommentera debatten så mycket just nu men lägger ut ett par länkar. KD kapitulerar för trycket och ger upp steriliseringskravet, fast jag tycker hela artikeln i övrigt argumenterar för att det var rätt att vänta och tänka efter. … Läs...
  Sorterad under:
 • Transsexualism/sterilisering forts

  Hinner inte kommentera debatten så mycket just nu men lägger ut ett par länkar. KD kapitulerar för trycket och ger upp steriliseringskravet, fast jag tycker hela artikeln i övrigt argumenterar för att det var rätt att vänta och tänka efter. Det är uppenbart att partiet förlorat det politiska initiativet. DN idag: Dags att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte . Som av en händelse publiceras samma morgon min artikel på...
 • Skiljer på civiläktenskap och sakramentalt äktenskap.

  Gert Gelotte uppmärksammar på KV-bloggen att delstaten Whasingtons guvenör, katoliken Christine Gregoire uttryckt stolthet över att hennes stat har infört samkönade civiläktenskap. Guvenören berättar på en presskonferens hur hon kommit fram till sitt ställningstagande i denna fråga. Hon skiljer på civiläktenskap och sakramentalt äktenskap och menar att ordningen främjar både religionsfriheten och är i linje...
 • Lena Andersson, samvetet, naturrätten och katolsk sociallära

  Lena Andersson skriver mycket bra om samvetet i DN. Hon skriver om samvetet som uttolkare av rättfärdighet och rätt. Skarpsinnigt dyker hon ner i människans benägenhet till lögn och att undfly samvetets pockande röst. ”Att ha indignationsprivilegiet...
  Sorterad under:
 • Lena Andersson bra om samvetet.

  I dag skriver Lena Andersson mycket bra om samvetet i DN . Hon skriver om samvetet som uttolkare av rättfärdighet och rätt. Skarpsinnigt dyker hon ner i människans benägenhet till lögn och att undfly samvetets pockande röst. Känn bara på följande citat: De oavvisliga värdena väcker vrede just genom att vara ofrånkomliga. Att ha indignationsprivilegiet är att identifiera och ständigt påtala det som var och en innerst inne vet är rättfärdigt. Den rörelse som äger indignationsprivilegiet äger det moraliska...
  Sorterad under: ,
 • Könsbyte och sterilisering: Mindre ideologi och mer kritisk utvärdering efterfrågas från expertisen.

  KD har fått igenom att den förslaget om lagändringen att obligatorisk sterilisering vid könsbyte inte kommer med i vår-propositionen utan skall utredas ytterligare. Inga politiker i de övriga allianspartierna har velat stå för detta utan " skyller " helt och hållet på KD som försinkar möjligheten att ta Sverige ut ur medeltiden . Detta är retorik. Givetvis inser de övriga partierna också att det i demokratisk ordning är läge att ge sig rådrum och inte låta sig pressas av högljudd ideologisk propaganda...
1 2 Next >
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren