Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dei Verbum - Andra Vatikankonciliets konstitution om den gudomliga Uppenbarelsen
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Dei Verbum, Andra Vatikankonciliets konstitution om den Gudomliga Uppenbarelsen var ett av de grundläggande dokumenten från Andra Vatikankonciliet. Dokumentet finns här på engelska. Eftersom vi diskuterat Bibeln och traditionen mycket sista tiden, så passar jag på att länka till denna serie från EWTN där Fr Mitch Pacwa SJ talar om detta dokument.

Fler avsnitt i samma serie:
88 http://youtu.be/yuqwgJTcpg8
89 http://youtu.be/ic11GRtxKUE
90 http://youtu.be/dqjK-QIg7QY
91 http://youtu.be/5_PR_5INZOs
92 http://youtu.be/8tG-WLXwuoI
94 http://youtu.be/PK4fhVGvR48


Posted 2012-1-5 21:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren