Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
I mörkret skall den skina, besegra dunkelhet...
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Juldagen 2012. I Stockholm predikar biskop Anders Arborelius i Katolska domkyrkan, domprost Åke Bonnier i Storkyrkan. I Rom levererar påven sitt julbudskap till staden och världen: Urbi et orbi. Allt handlar om samma sak: Det lilla barnet som fötts i Betlehem.

I domkyrkan sjöng vi psalmen Det är en ros utsprungen:

Den späda rosen fina
som doftar salighet
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
oss arma mänskior frälsa
från synd och död han kan.

O Jesus, dem som klagar
i denna jämmerns dal
nu med din hjälp ledsaga
till himlens högtidssal.
Ja i din Faders hus
låt oss dig evigt lova
i salighet och ljus.

Biskop Anders sade i sin predikan att barnet som fötts i Betlehem angår oss alla, dess frälsande kraft är relevant för alla våra tillkortakommanden och kriser, det är relevant för Syrien, Nordkorea, för ädrevården, för det som sker inom väggarna hos våra till synes så trygga familjer. Men ofta är vi inte mottagliga, vi stänger våra hjärtan och kan inte ta det till oss. Guds kärlek är alla nummer för stor för oss - Det förkrymta hjärtat är vår största folksjukdom.

 

I sitt tal på Juldagen sade påven:" Låt oss, kära bröder och systrar i Rom och i världen, denna jul 2011, vända oss till barnet i Betlehem, Jungfru Marias Son, och säga: "Kom och rädda oss." Vi upprepar detta i andlig förening med många människor som lever under mycket svåra omständigheter, och ger en röst till de som ingen röst har."

Påven nämnde olika konflikthärdar och områden i världen där människor lider:

"Låt oss tillsammans åkalla den gudomliga hjälpen för folken i Afrikas Horn, som lider av hunger och svält, och som förvärras av det ihållande osäkra tillståndet. Det internationella samfundet får inte låta hjälpen utebli till de många flyktingarna från denna region, vars värdighet är så hårt prövad. Må Herren ge tröst till människorna i Sydostasien, särskilt i Thailand och i Filippinerna, som fortfarande upplever de allvarliga svårigheterna som den senaste tidens översvämningar har orsakat. Må Herren hjälpa den sårade mänskligheten i de många konflikter som fortfarande dränker planeten i blod. Må Han, som är Fridsfursten, ge fred och stabilitet till den jord han har valt att komma till, och uppmuntra återupptagandet av dialogen mellan israeler och palestinier. Låt våldet upphöra i Syrien, där så mycket blod har flutit. Främja den fullständiga försoningen och stabiliteten i Irak och Afghanistan. Ge oss förnyad kraft att bygga det gemensamma bästa för alla samhällsskikt i de nordafrikanska länderna och i Mellanöstern."  (Läs mer på Vatikanradion skand.)

Låt oss med påven be för de olika oroshärdarna ute i världen, för människorna där de har det som allra svårast,  men låt oss också be om hjälp i alla livets situationer i det lilla, för våra familjer, grannar, arbetsplatser. Att vi får kraft att göra det goda, bidra till att sår läks och sprida glädje och hopp. 

 

 


Posted 2011-12-25 14:23 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren