Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Maria den första helt frälsta människan
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Idag firar vi Maria immaculata (Marias obefläckade avlelse) eller som festen nu heter "Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet" enligt den tro som rått i alla tider i Katolska kyrkan och som påven Pius IX år 1854 upphöjde till dogm:  Att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse.

Dagens textläsningar lär oss att förstå inenbörden av dagen ytterligare. I första läsningen (1 Mos 3:9-15) läser vi bl.a.:

"HERREN Gud sade till ormen: "Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

Detta är ett proto-evangelium som talar om Maria (kvinnan) och Jesus (avkomman). Maria intar en central plats som den som blev utvald att föda Frälsaren.

Ef 1:3-6,11-12:

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

Vi, alla människor är utvalda och kallade att "vara heliga och fläckfria" inför Gud. Att detta också i hög grad gäller Maria förstår vi. Vi människor är visserligen nedsvärtade av synden, och först då frälsningen är fullbordad uppnår vi denna status. Maria är i detta avseende en förebild för vad som skall ske med varje döpt människa: Hon är den första helt och hållet frälsta människan redan från det hon blev till i sin mor Annas moderliv.

Luk 1:26-38:

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: 'Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.'

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus...

Maria sade: 'Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.' Och ängeln lämnade henne.

Gud utväljer människor att meverka i hans plan att frälsa mänskligheten. I egenskap av den som är utvald av Gud att föda Jesus är hon "högt benådad". Gud tvingar sig samtidigt inte på. Marias frivilliga "Ja", "ske med mig som du har sagt" behövdes för att Guds plan skulle förverkligas. Också i detta är Maria en förebild för alla oss som vill följa Jesus: I samma anda som Maria sade ja till Guds kallelse, med samma villighet och disponibilitet är vi kallade att säga ja i alla de vardagslivets situationer där vi har friheten att säga ja eller säga nej till Guds vilja. Guds rikes tillväxt är beroende av vårt ja i livets alla situationer.

Bön: Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jungfrun till en värdig boning åt din Son. Därför ber vi dig att du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen

Läs också av S:ta Clara: Fröjda dig du Guds moder.


Posted 2011-12-8 15:49 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren