Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Perspektiv på korstågen
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I Världen idag börjar en serie om korstågen. Senare tiders historieskrivning har oftast haft en kraftig slagsida till att misskreditera västerlandet och framförallt kyrkan: Galilei-processen ses som exempel på kyrkans vetenskapsfientlighet, vilket är helt fel, inkvisitionen skildras på ett betydligt överdrivet sätt utan att förstå de historiska sammanhangen, korstågen ses som ett exempel på västerlandets girighet och imperialism samt kyrkans försök att omvända själar med våld. Utan att idealisera åt andra hållet får man säga att den bild som målas upp är starkt tendensiös.

Fil lic Lars F Eklund skriver:

"I vår tid användes bilden av de förment imperialistiska korstågen för att skuldbelägga väst, samtidigt som aggression inspirerad av islam förtigs. I en sjuk spegelbild därtill, använder högerextrema kretsar ett förvridet korstågsbegrepp i sin hetsretorik mot det öppna och pluralistiska samhället. För dem som för snart tusen år sedan iklädde sig korsets tecken skulle bådadera synsätten framstå som obegripliga och absurda."


Posted 2011-11-16 7:13 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren