Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dödens kultur, brister i vård och omsorg om äldre och psykiskt sjuka och krämarmentaliteten hänger ihop
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag måste nypa mig i skinnet för att kolla att jag inte drömmer. Det verkar som om hela välfärdssystemet håller på att rasa samman. Vänsterpropagandans värsta scenarion om kapitalistsystemets girighet förverkligas inför våra ögon. Skandalreportage i tidningarna, folk upprörda, men ändå är det som en dröm. Politikerna är gravallvarliga, rädda för att sticka ut hakan och sitter stilla i båten. Om någon kommer med mera allvarlig kritik och förslag till konkreta förändringar (säg upp avtalet med Carema Care nu!) finns alltid förnumstiga personer som kommer dragande med motargument som tar udden av indignationen. Det finns ju avtal att följa, andra system har också sina brister etc. etc.

Carema Care "äldreboende med omtanke och valfrihet" - Valfrihet att ligga på madrasser på golvet och välja bort personaltäthet och kompetens till förmån för ökade bonusar åt chefer och avkastning till riskkapitalbolag som Ambea. Koppargården, Tallbohov, Vintertullen...

Fantastiskt bra social förmån att handikappade har rätt till assistansersättning som betalas ut via Försäkringskassan. Fantastiskt bra att det dessutom finns valfrihet hur man kan välja att utnyttja sin assistansersättning och att förvaltningsbolag hjälper till att förvalta ersättningen. Fantastiskt bra att handikappade också kan få förmånen att uppoffra att utnyttja sina avsatta pengar för att i stället garantera stor avkastning för riskkapitalbolagen. TV4.

Också inom psykiatriska vården i Stockholm tampas vi med stora problem. Vi ser att bristande resurser till bra och kontinuerlig uppföljning i öppenvård leder fram till ökat tryck på slutenvården, vilket i sin tur leder fram till så korta inläggningar som möjligt och att piller blir en viktigare behandling än basal socialpsykiatrisk omvårdnad. Kontinuiteten i vårdkedjan bryts. Det system för integrerad öppen och sluten vård som framgångsrikt utvecklades i Psykiatrin södra under den förre chefen Filipe Costa visade sig vara alltför dyrt att upprätthålla, så nu fragmenteras vården igen i olika specialområden. Säkert får många patienter med speciella diagnoser bra och specialiserad vård på detta sätt, men lika många som inte har så väldefinierade diagnoser eller en mera komplex problematik faller mellan stolarna och lider av bristen på kontinuitet i vårdkedjan. Fortsatt privatiseringshysteri är inte det allena saliggörande i denna situation. Är det inte dags att stanna upp nu ett tag och och analysera vad man håller på med?

Särskilt allvarligt är detta givetvis för de allra svårast sjuka med psykosdiagnoser. I DN Stockholm idag läser vi om kritik från polisen i Söderort som hävdar att var femte mördare fick psykvård före mordet, och med en bättre sådan skulle, hemska tanke, kanske flera mord kunnat förhindras.

Undra på att politikerna tycks lägga ner störst engagemang på att främja dödens kultur. Abort förhärligas och lyfts fram som en rättighet. Förintelsens dödsfabriker föreslås nu ersättas nu med frivilliga dödshjälpskliniker. Idag läser vi att Eva Flyborg motionerar i riksdagen om aktiv dödshjälp och att hon starkt går emot kristna som vill slå vakt om människovärdet och en god och human vård i livets slutskede. Bilden på en brinnande bibel illustrerar ett av hennes blogginlägg. Hennes argumentation att respekten för människovärdet i livets slutskede enbart är en religiös fråga är rent nonsens. Det är en allmänmänsklig etisk fråga, men visst inspirerar den kristna tron till engagemang för detta. Tidigt varnades för att den fria aborten bara var första steget i en utveckling mot dödens kultur. Det är precis en sådan argumentation Flyborg nu driver. Ser inte dessa abortförespråkare och dödshjälpsivrare att den dödens kultur som de bidrar till att främja och bristen på god etik i vård och omsorg och girighetens kultur i finansvärlden hänger samman - människovärdets relativisering är den gemensamma nämnaren.

Det är som om man drömmer. Verklighet och fiktion flyter samman. Mediakulturen bedövar oss. Förr fanns det en skillnad mellan rejäla nyhetssändningar som levererade fakta från den reella världen och underhållande filmer, teatrar, TV-serier. Idag suddas gränserna ut alltmera. Såpopera - dokusåpa - reality-serie. Underhållning och verkliga livet blandas samman i en enda virtuell röra. Det späder också ut vår ansvarskänsla för omvärlden. Dags att gnugga sömnen ur ögonen och besinna oss innan det är för sent. Gör uppror mot mediakulturen, mot krämarkulturen, mot dödens kultur. Var finns en ny Alf Svensson som kan ta det politiska initiativet och lyfta fram den judisk- kristna etiken som vårt viktigaste kulturarv som fortfarande är den bästa grund vi har att bygga också framtidens samhälle på. Ett samhälle där etik och människovärde, ärlighet och ansvarstagande är basen som bygger upp det goda samhället i arbete och familj, politik och näringsliv, vård och omsorg, affärs- och finansvärlden.


Posted 2011-11-10 7:47 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren