Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vad händer inom SSPX?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Frågan om hur man skall ställa sig till den av Vatikanen förelagda s.k. preambulen med villkor för prästsällskapets fulla gemenskap med Katolska kyrkan är uppenbart känslig. Å ena sidan eftersträvar man full gemenskap, å andra sidan driver man en mycket hård retorik mot Katolska kyrkan och Andra Vatikankonciliet som knappast underlättar en återförening. Nyligen rapporterade jag om SSPX-ledaren Bernard Fellays tal i Manila, och igår publicerade den engelska avdelningen av SSPX en text på sin hemsida som var mycket kritisk och sade att villkoren i preambulen var oacceptabla. Man önskade en tydligare skrivning kring att Andra Vatikankonciliet innebar en brytning med tidigare kyrkolära.

SSPX ledarskap reagerade och har sagt att alla auktoritativa svar på Vatikanens villkor måste komma från ledningen. Texten på den brittiska hemsidan drogs bort efter några timmar.

Efter SSPX´ ledarskaps möte i oktober då man diskuterade villkoren i preambulen har ännu inget officiellt ställningstagande kommit. Vatikanen har låtit förstå, att om SSPX accepterar villkoren, så kan ett officiellt status för SSPX inom Katolska kyrkan övervägas, kanske i form av en personalprelatur (samma status som Opus Dei nu har).


Posted 2011-11-3 7:40 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren