Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Låst läge mellan Rom och SSPX enl Fellay
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

SSPX har hållit en konferens i Manila 16 oktober för att överlägga hur man skall svara på "preambeln" från Troskongregationen där villkoren ställdes för att SSPX skall tas upp som ett prästsällskap inom Katolska kyrkan igen. En del av konferensen var offentlig, och signaturen Pascal från bloggen Rorate Caeli rapporterar. Jag refererar nedan valda delar av hans notat:

Bernard Fellay, ledare för SSPX höll ett en timme långt tal. Fellay menade att situationen i kyrkan i själva verket inte blivit bättre, bara att "det ser ut som om det blivit bättre". Det finns visserligen nya rörelser i kyrkan, men menade att de var något främmande, särskilt Neokatekumenala vandringen ansåg han som protestantisk.

Fellay beskrev Summorum Pontificum som "ett intressant dokument" med goda och dåliga element i. T.ex. menade Fellay det är absurt att kalla nya och gamla mässan två former av samma rit - det viktiga är att restituera den gamla mässan.

Beträffande lärosamtalen med Troskongregationen sade Fellay att Rom och SSPX är oense i alla de teman som tagits upp såsom ekumeniken, biskoparnas kollegialitet och religionsfriheten. Angående den förelagda preambeln sade Fellay att den inte innehöll ett enda ord som utvärderar de lärosamtal som förts mellan Rom och SSPX. Därför är enl Fellay "things back to zero", och han beskrev turerna med Rom som att gå runt i cirklar.

Signaturen Pascal fortsätter sin berättelse:

"Towards the end, Fellay said that if the Society does not accept the Preamble, Rome 'may' declare us schismatic, although 'Rome didn't really put it that way'. Fellay then told his listeners, 'So, be ready, then.' According to him, 'it is not the end yet' but things may become very difficult. If they must go through 'another trial', then 'glory to God, and glory to the Blessed Virgin! '

At the same time, Fellay said that they have 'information' that the Pope may have something 'even better to give us in place of what we now have'. (It was not entirely clear what was meant by that.)"

Frågan är hur det går och vad det i så fall är som påven har i bakfickan. Tidigare har jag sagt att jag tror inte SSPX kommer att acceptera preambeln och få kyrkligt godkännande. Det är fortfarande mitt grundtips. Framtiden får utvisa hur det går.


Posted 2011-10-18 15:55 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren