Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

oktober 2011 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Petrus i Rom

  Sommaren 1968 kungjorde påven Paulus VI att kvarlevorna av Petrus skelett slutligen blivit funna och tillfredställande identifierade (arkeologisk fyndplats, ålders- och könsbestämning av skelettet m.m.). Fyndplatsen var utgrävningar djupt under högaltaret i S:t Peterskyrkan. Påven sade att hans tillkännagivande byggde på långa och ingående studier av experter. " I ljuset av de arkeologiska och vetenskapliga slutsatserna "...
 • Kyrkomötet och den universella kyrkan, bekännelsekyrkan och folkkyrkan.

  Diskussionerna på kyrkomötet om Håkan Sunnlidens och Burells motioner om statligt vigningstvång för präster har varit väldigt intressanta att lyssna på, och det blir allt tydligare demonstrerat hur olika synsätt på kyrkan outtalat ligger till grund för meningsskiljaktligheterna. Vi talar om den universella kyrkan som alla lokalkyrkor står i förbund med genom en gemensam historia och ett gemensamt tros-arv som vi tagit emot och...
 • Viktigt dokument om etiska principer i den globala ekonomin från Justitia et Pax

  Igår presentrades vid en presskonferens i Vatikanen ett dokument från påvliga rådet Justitia et Pax (rättvisa och fred) med titeln " Towards reforming the international financial and monetary systems in the context of a global public authority " ( Full text här ). Dokumentet presenterades av kardinal Peter K. A. Turkson och biskop Mario Toso S.D.B., president resp sekreterare vid rådet samt Leonardo Becchetti, professor i politisk ekonomi. Man nämnde...
 • Tysk folkkyrklig miljökatolicism och Svensk folkkyrka sjunger på sista versen

  Samtidigt som Signum förnyat sin hemsida kommer nr 6 av tidskriften ut. Äntligen börjar vi få en diskussion kring de nya liberala proteströrelserna i Katolska kyrkan och konstruktiv kritik. Dominik Terstriep kommenterar dels proteströrelsen i Österrike, det s.k. kyrkoherdeinitiativet som stöds av mer än 300 präster och själasörjare och som i år publicerat ett upprop till olydnad , dels de tyska teologernas Memorandum som jag kommenterat...
 • Rättsläget klart och tydligt angående god terminalvård kontra aktiv dödshjälp.

  I rättegången mot barnläkaren som åtalats för att avsiktligt ha orsakat ett svårt sjukt barns död blev det friande dom . Detta var väntat eftersom bevisläget var alltför magert , och läkaren har hela tiden hävdat sin oskuld och att hon endast tillämpat gällande principer för god terminalvård. Domskälen har varit väldigt klargörande. Sjukvårdspersonal kan med trygghet fortsätta att tillämpa...
 • SSPX och judarna

  SSPX-biskopen Williamson, en av de fyra som fick sin exkommunicering hävd 2009, har som känt är gett uttryck för antisemitiska uppfattningar. Han anser att Förintelsen inte ägt rum, och han har i nyhetsbrev tidigare gett uttryck för judiska konspirationsteorier och refererat till Protocols of the Elders of Zion . I ett nypublicerat nyhetsbrev argumenterar han för uppfattningen att judarna som folk är ansvariga för Jesus död. Williamson kritiserar...
 • Religioner för fred: Snart dags för Assisi III

  27 oktober bjuder påve Benedikt XVI in företrädare för olika religioner, också icke-troende till en dag av reflektion, dialog och bön för fred och rättvisa i världen . Mötet är en uppföljning av det möte Johannes Paulus II hade med världsreligionerna för 25 år sedan på samma plats. Händelsen arrangeras av Påvliga råden för kristen enhet, för interreligiös dialog, för rättvisa...
 • Låst läge mellan Rom och SSPX enl Fellay

  SSPX har hållit en konferens i Manila 16 oktober för att överlägga hur man skall svara på "preambeln" från Troskongregationen där villkoren ställdes för att SSPX skall tas upp som ett prästsällskap inom Katolska kyrkan igen. En del av konferensen var offentlig, och signaturen Pascal från bloggen Rorate Caeli rapporterar . Jag refererar nedan valda delar av hans notat: Bernard Fellay, ledare för SSPX höll ett en timme...
 • Ekumenik engagerar och provocerar

  Mitt förra blogginlägg där jag berättade om min samvaro med Trosrörelsens pastorer och predikanter i Rom förra veckan har haft rekordmånga läsare. Innan ett dygn har gått sedan publiceringen är det uppe i snart 400 träffar. Det visar att ämnet engagerar. - Att Katolska kyrkan har dialog med praktiskt taget alla samfund inom kristenheten är inget nytt. Ändå har det faktum att pingstpastorer för en tid sedan åkte...
 • Rom-resa i enhetens tecken

  Idag är jag på väg hem från en fantastiskt givande resa till Rom. En vecka har jag tillbringat som resursperson tillsammans med pastorer och predikanter från Trosrörelsen (Livets Ord), Det är ett fyrtiotal personer som varit i Rom för att studera kristendomens rötter, de tidiga martyrerna, men också för att lära känna Katolska kyrkan som den ser ut idag. Det har inneburit bl.a. besök på ICCRS , Karismatiska förnyelsens...
 • "Nyfundamentalisten" Helle Klein

  Jag vet att man inte skall sortera in människor i fack och sätta stämplar på deras sätt att tänka och sedan beskriva det i negativa termer och sätta det i motsats till den egna rättrogna ideologin. Nej, jag tror inte Helle Klein i själ och hjärta är sådan, utan att hennes tankar bara fastnat när hon beskriver Mats Odell, och kan man tolka, alla världens pingstvänner som högerkristna. Det tankemönster Klein har...
 • Steve Jobs och Kunskapens träd.

  Steve Jobs, Apples grundare har gått ur tiden. Det är inte bara, inte ens främst, historien om en amerikansk framgångssaga om företaget som började i ett garage och växte till ett världsledande företag, det är också historien om någon som utifrån livssyn och värderingar skapade produkter som är mer än bara tekniska inovationer. Jobs var ju buddist, och hans andliga sökande känns som en integrerad del av...
  Sorterad under: ,
 • Folkkyrka, We are Church - Vilka är kyrkans "vi"

  På bloggen kristen opinion gästbloggar teol stud Erik Birath om folkkyrkans framtid och reflekterar över dess förhållande till kyrkans "vi" med återblickar ur Svenska kyrkans historia. Några citat (mina markeringar): "Svenska kyrkan förefaller sitta fast i en destruktiv vana. När människor ifrågasätter henne tar man ett steg tillbaka och rättar in sig efter kritiken. Vi vill inte förlora medlemmar... När...
 • Skönt med öppna samtal och konkurrens om partiledarposten i KD

  Det livar upp stämningen att det blivit en debatt kring partiledarskapet i KD inför partistämman i januari. Vem är bäst att axla ledarrollen inför nästa val? Det borde vara naturligt med en sådan diskussion, särskilt efter sjunkande valresultat i val efter val, utan att man behöver tala om konspirationer eller oförsonliga strider mellan olika falanger eller att man totalt dömer ut sittande partiledare. Må posten ges åt bästa...
  Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren