Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ulla Gudmundson förstår vad påve Benedikt säger och lyssnar innan hon talar.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör i Vatikanen är en duktig diplomat som förstår att lyssna och analysera innan hon pratar, en viktig egenskap hos en diplomat. Ytterligare en god egenskap hos Ulla är att hon är medelesam mot allmänheten och för gärna dialog. T.ex. bloggar hon på UD-bloggen, och på bokmässan deltog hon i ett seminarium i anslutning till diskussion av Alan Poesners påvekritiska bok der gefährliche Papst, där han tar i så häftigt och går över alla gränser i att kritisera allt vad påven gör så att läsarnas sympati snarare förs över till föremålet för kritiken.

Det är paradoxalt att de som är mest benägna att fånga upp och stämma in i kritiken är den inomkatolska rörelsen We are Church vars tyska gren som jag skrev om i ett tidigare inlägg på sin blogg fullt bejakar Poesners påstående att Benedikt XVI är motståndare till det demokratiska och pluralistiska samhället. Också den svenska bloggen Katolsk vision har många gånger gått så långt i sin påvekritik att både humanisterna och svenska sekulära media framstår som förhållandevis moderata. Ulla Gudmundson tillhör dem som tidigare bemött kritik mot påven från Katolsk vision, och på sin blogg skriver hon i anslutning till det aktuella seminariet på bokmässan:

"...det retar mig att han (Poesner) är så slarvig. Påven är inte emot upplysningen, han är emot vissa sidor av den. Han är inte emot demokrati – läs hans tal från i torsdags i den tyska förbundsdagen -, men han anser inte att alla beslut är moraliskt riktiga för att de fattats med majoritet. Han accepterar evolutionsläran, bara inte tanken på en slumpmässig utveckling.... Med den här påven, som har ett så starkt drag av intellektuell sökare, går det inte att säga ”påven har sagt så, basta”. Man är tvungen att tänka själv."

I seminariet deltog förutom Ulla också Alan Posener själv samt teoloiprofessorn Werner G Jeanrond, en av de 600 teologerna som undertecknat Memorandum samt p Ulf Jonsson SJ. Prof Jenarond gav 2009 ut boken Kärlekens teologi där han bl.a skrev mycket positivt om påven Benedikts första encyklika Gud är kärleken.

Ulf Jonsson, religionsfilosof och redaktör för Signum har bl.a. skrivit boken Med tanke på Gud, en introduktion till Religionsfilosofin, enligt mig ett standardverk på svenska för dem som är intresserade av ämnet. Ulf påpekade under seminariet att vart än påven reser, så upprepar sig historien att en från början negativ mediabild bild av påven förvänds i en positiv när journalisterna väl ser verkligheten. Så var det i England för ett år sedan, så var det i Madrid under Världsungdomsdagen, och samma historia upprepades under det nyss avslutade Tysklandsbesöket.

Innan påven kom till Tyskland talades om att 20.000 personer skulle demonstera i Berlin, det blev 9000, samtidigt som 300.000 anmält sig till påvens gudstjänster. Då påven skulle tala i Förbundsdagen hade ett 100-tal personer valt att utebli i protest, men när han avslutat sitt tal fick han stående ovationer.

Många katoliker harlämnat Katolska kyrkan i Tyskland, inte minst i protest mot sexuella övergrepp från präster, vilket också förekommit och uppdagats i Tyskland, man räknar med att 180.000 personer lämnade Katolska kyrkan 2010. Som jämförelse kan sägas att officiell statistik visade att 150.000 protestanter lämnade sina kyrkor samma år, vilket innebär att proportionellt fler lämnade protestantiska samfund än katolska kyrkan.


Posted 2011-9-26 7:30 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren