Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kommer SSPX att acceptera Vatikanens krav för full återförening?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  
     Kardinal William Lewada,            Bernard Fellay

Den 14 september ägde ett möte rum mellan SSPX och Vatikanens Troskongregation där bl.a. generalsuperiorn för SSPX Bernard Fellay och Troskongregationens prefekt kardinal William Leveda deltog. Teologiska samtal har hållits i två år nu mellan företrädare för SSPX och Troskongregationen, och nu var det dags för en slags summering för hur man går vidare.

Kardinal Levada förelade Bernard Fellay ett dokument innehållande grundläggande doktrinära förutsättningar som SSPX måste acceptera för att schismen skall kunna helas. SSPX har inte förelagts någon deadline för att signera dokumentet, men presstalesmannen Fr Federico Lombardi, S.J. säger att man förväntar sig avgörande inom några månader. Innehållet i dokumentet förblir sekretessbelagt.

Läser man kommentarer från anhängarna till SSPX på olika bloggar står det ganska klart att det handlar om för eller emot Andra Vatikankonciliet. En del bloggare är helt öppna med att man tycker att Andra Vatikankonciliet var ett misstag.

Troskongregationen har sagt att ett villkor för att schismen skall helas är att SSPX accepterar Andra Vatikankonciliet fullt ut samt de postkonciliära påvarnas pontifikat, vilket är ett självklart krav. Fellay har sagt att det kommer man aldrig att göra, SSPX utgångspunkt i de teologiska samtalen har varit att övertyga Vatikanen om att de har fel. Så klyftan förefaller oöverbryggbar, ändå spekuleras nu i att det skall vara möjligt att släppa in SSPX igen, det skulle då handla om att det kan finnas vissa öppna tolkningar av konciliedokumenten som man kan tvista om, men att man kan göra det inom kyrkan. Jag tror det vore olyckligt att hårddra tolkningar på det sättet bara för att med skohorn klämma in SSPX i full gemenskap med Katolska kyrkan igen, det måste i så fall vara från en situation där SSPX solklart accepterar Andra Vatikankonciliet, (vilket jag inte tror de kommer att göra).

På f Zuhlsdorfs blogg pågår en omröstning om man tror att SSPX kommer att underteckna dokumentet som Troskongregationen lagt fram. Det väger ganska jämt men med viss övervikt för ja-sidan. Själv röstade jag nej. Gå gärna in och titta på aktuell ställning, och läs gärna kommentarerna. Det är intressant.

Gemensam kommuniké SSPX-Vatikanen efter mötet

Intervju med Bernard Fellay efter mötet

Dagen


Posted 2011-9-15 15:19 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren