Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Uppfriskande intern debatt om Svenska kyrkans identitet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Frågan om Svenska kyrkans identitet, vad den är och vad den lär återkommer vi ofta till i det ekumeniska samtalet. Svenska kyrkan består av många olika vitt skilda grupper, samtidigt har man haft på känn att fråga efter Svenska kyrkans identitet är att trampa in på minerad mark. Nu får jag bekräftelse på min känsla då två av kyrkans egna präster, Annika Borg och Christer Hugo tar upp frågan i en som jag tycker mycket uppfriskande debatt i Kyrkans tidning. Läs här och här. 

"Det har uppenbarligen blivit utmanande att kalla sig kristen och stå upp för kristna och västerländska värderingar i Svenska kyrkan. Men hur blev det en kristen dygd att se evangeliet som en kränkning mot andra... om man inte ser värdet av att klargöra sin identitet ens inom den egna kyrkan, hur går det då med identiteten i förhållande till 'andra' ", frågar sig de båda prästerna.

De tar också upp den interreligiösa dialogen, som är viktig, men som kräver att man är medveten om sin egen identitet som kyrka. De skriver: "När Svenska kyrkan uppfattas som om den sätter en annan religion framför sin egen, undrar många vad kyrkan egentligen står för. Det är en relevant fråga. Dialogprojekten med islam saknar trovärdighet när man inte kan diskutera dogmatiska skillnader, värderingskollisioner och ekonomi."

De problematiserar bl.a. samarbetsprojektet med Islam i Nacka där muslimer och kristna planerar gemensamt hus där kyrka och moské skall vara goda grannar under samma tak och där också Katolska kyrkan, S:t Konrads församling är involverad.  Projektet  kallat "Guds hus" leds av biskop emeritus Bengt Wadensjö. Praktiskt samarbete för att verka för ökad förståelse och fredlig samvaro i det mångkulturella samhället är en sak, att börja tala om gemensam teologi där den egna identiteten åsidosätts, är det något helt annat. Det finns sådana glidningar i Guds hus-projektet. Borg och Hugo skriver: "...det har formulerats en värdegrund. Utgångspunkten i denna är 'vår gemensamma tro att Gud är En'. När blev det vår 'gemensamma' tro? Vi har en gemensam tro, inte med islam utan med Katolska kyrkan, att Gud är treenig. Det är grundläggande i kristen trosreflektion. Värdegrunden nämner inte med ett ord Kristi person. Men man 'vill ta Gud på allvar'. Kan en kristen församling 'ta Gud på allvar' utan att Jesus förs på tal?"

Prästerna Annika Borg och Christer Hugo driver också en blogg kallad Kristen opinion.  Ett självklart val att lägga till på min länklista.


Posted 2011-9-13 9:21 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren