Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
WYD Madrid 2011 i backspegeln.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Officiella siffror säger att det var 2 miljoner som deltog i WYD i Madrid. Det var ett fantastiskt evenemang som gensomstrålades av ungdomarnas entusiasm och glädje och deras fina samspel med deras påve som många velat döma ut som konservativ och stel. Men man såg att påven trivdes med ungdomarna, hans glädje kunde man inte ta miste på och han talade ett starkt budskap till ungdomarna om behovet av omvändelse, en personlig tro på Jesus, att verkligen följa honom, att lida för honom och frimodigt förkunna tron när de kommer hem till sina respektive hemorter.

700 000 exemplar av YouCat, den nya ungdomskatekesen distribueras. 29 000 frivilliga medhjälpare fanns på plats, på 450 olika platser kan ungdomarna gå på katekesundervisning om grunderna i den kristna tron. 14 000 präster och 740 biskopar medverkade i undervisningen, mässfirandet och med bikt.

Spansk TV rapporterade hela tiden, CNN och BBC hade också reportage, men anmärkningsvärt är att man inte hörde ett enda ord om mötet i svenska sekulära media. Igår blev jag telefonintervjuad av Vatikanradions skandinaviska avd angående detta. Desto mer glädjande är det då att den kristna pressen uppmärksammat mötet:

Världen idag har en stort uppslagen artikel och bild på förstasidan i måndagsnumret. Artikeln är skriven av självaste Ulf Ekman som var på plats och skriver mycket positivt om det hela.

Också tidningen Dagen har en helsida, dessutom ytterligare en helsida allmänt om Katolska kyrkan där prästseminariets rektor Göran Degen intervjuas samt en intervju med katoliken Lillemor Hallin, tidigare ordförande för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i Sverige och författare till flera böcker om den helige Andes verk i kyrkan.

Fler länkar:

 


Posted 2011-8-23 16:03 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren