Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Betydelsefulla i dagar i Madrid
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Andlig fördjupning, bön kombinerat med fest och glädje utmärker Värddsungdomsdagarna i Madrid 16-21 augusti. igår kom påven och stannar till på söndag då man firar en stor avslutningsmässa där man räknar med 1 miljon människor. Det märks att ungomarna är glada och upprymda att få träffa påven, och det blir alltid feststämninng vid sådana tillfällen då man är med katoliker, men det är en glädje som har evangeliska dimensioner, det blir aldrig en personkult som kring någon pop-idol. Påven själv framhäver ju aldrig sig själv utan hänvisar till Jesus och uppmanar ungdomarna att fördjupas i sin tro, vända sig till Jesus och göra honom till centrum i sitt liv.

Ungdomarna förstår detta, och i programmet ingår daglig katekes, man utgår från den katolska ungdomskatekesen YouCat som har kommit ut lagom till WYD, man har sessioner på förmiddagarna med sina biskopar från olika delar av världen, man går till bikt, man har tillbedjan och bön. Marcela från SUK berättar om intrycket från inledningsmässan den 16 aug på Plaza de Cibeles. "Med några hundratusen pilgrimer öppnades Världsungdomsdagarna 2011... Under mässan så blev det helt tyst trots att vi var några hundratusen, det var en mäktig känsla och mäktigt att uppleva. Det var igår som våra Svenska ungdomar insåg hur stort det här är".

 

En ungdom berättar på twitter om sin upplevelse från tillbedjan på ett torg: "Last night Plaza España went silent during adoration. Only the traffic and the fountain could be heard..."  Fler bilder här från BBC

Påvens ankomst till Barajas-flygplatsen på torsdagen:

Välkomstceremoni med påven på Plaza de Cibeles

Till sist: Ser att man på Katolskvisionsbloggen försöker hitta något negativt att skriva om påven och WYD. Först hakade man på de spanska demonstartionerna mot att WYD skulle bli för dyrt för Spanien som befinner sig i ett krisartat ekonomiskt läge, men sedan man insett att sponsorer och ungdomarna själva bekostar mycket, och det är svårt att beräkna hur kostnader och vinst slutligen tar ut varandra genom att en miljon ungdomar på besök i landet också innebär ett tillskott i statskassan, så försökte man hitta andra infallsvinklar. Citat Gert Gelotte: "Det riktigt problematiska är den personkult som kommit att omge de senaste påvarna." Gert menar att ungdomarna söker auktoriteter att offra sig för och längtar efter raka, enkla besked. Bundenhet till mänskliga auktoriteter och benägenhet att luta sig mot enkla lösningar är naturligtvis något man alltid måste vara på sin vakt emot, men jag tycker det är att underskatta både ungdomarna, påve Benedikt och alla biskopar och ledare som är med på WYD. Invändningen känns inte särskilt relevant utifrån vad jag hör och ser genom att följa rapporteringen och direktsändningarna från Madrid.

           

Posted 2011-8-19 11:59 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren