Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Biskop Brynolf av Skara en av medeltidens stora profiler.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

biskop BrynolfIdag firar kyrkan biskop Brynolf Algotsson av Skara, en av medeltidens stora profiler. Han var född i Ryda, den socken i Västergötland varifrån mina förfäder kommer. Därför har jag en speciell relation till detta helgon. Han var av lagmannaätt, på mödernet släkt med folkungarna.  Han skickades redan som 11-åring att studera i Paris, Sorbonne-universitetet, som många gjorde på den tiden. Där stannade han 18 år. Så småningom blev han biskop av Skara år 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare.

1304 hämtade biskop Brynolf i Lödöse (då hamnplats vid Göta Älv) en norsk kunglig gåva som kom att bli Skara domkyrkas främsta relik, nämligen en tagg från Kristi törnekrona. I processionen som förde taggen ur törnekronan från Lödöse till Skara sägs att Brynolf själv vandrat barfota hela den 10 mil långa vägen.

Reliken medförde att Skara blev ett pilgrimsmål under resten av medeltiden. Sedan reformationen är taggen spårlöst försvunnen, men enligt en legend murades den in i en av domkyrkans väggar då Gustav Vasa beordrade konfiskering av värdeföremål från många kyrkor.

Brynolf började bygga om Skara domkyrka till en katedral i gotisk stil, han utvecklade katedralsskola och domkapitel. För att hjälpa fler västgötar att studera i Paris inrättade han en särskild byggnad i Paris  - Domus Scarensis "Skarahuset". Han förstärkte och utökade borgen vid Läckö. Läckö var en anhalt på pilgrimsvägen mot Nidaros(Trondheim).

Brynolf dog 1317. Han begravdes i Skara domkyrka och graven besöktes 1349 av heliga Birgitta som fick en uppenbarelse där. Efter hans död hade flera under inträffat vid hans grav och vid ett kyrkomöte i Konstanz (1415 – 1418) berättades det om flera mirakel som Brynolf åstadkommit under sin levnad. Han började snart vördas som helig man och det berättades att folk blev botade vid hans grav. Han skrinlades 1492 och saligförklarades, men så långt som till kanonisering gick det aldrig eftersom reformationen kom emellan.

Vid kyrkomötet i Konstanz anfördes också mycket annat gott som berättades om honom, hans katedralbygge, lärdom, fromhet och de officier till helgonens ära och till Törnetaggen som han diktat. 

Skara Stiftshistoriska sällskap har gjort mycket för att levandegöra den kristna historien i Västergötland, och jag har i min ägo boken Biskopen och törntaggen där man kan läsa mycket om biskop Brynolf.  

 På Västergötlands museum i Skara finns en mässhake, vackert täckt med broderier i silke och guldtråd, föreställande Kristus, Maria, apostlar, helgon och änglar som tillhört biskop Brynolf.


Posted 2011-8-16 16:08 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren