Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Madrid nästa!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Världsungdomsdagen (WYD) är ett arrangemang som går av stapeln var tredje år. 16-21 augusti samlas miljontals ungdomar i Madrid för att fördjupa sin tro, träffa varandra, be tillsammans med varandra och och fira mässan med påven. 11-15 augusti är ett förprogram då ungdomarna är gäster i olika församlingar i Spanien, vår svenska tropp på runt 400 ungdomar är redan nere tillsammans med sina ledare och biskop Anders och bor i världförsamlingar i San Sebastian. Följ SUK´s vud-blogg här. Lagom till Världsungdomsdagen har utkommit ungdomskatekesen YOUCAT på flera olika språk, den finns också på svenska.

Här är en video om Världsungdomsdagens historia:

Ungdomarna ligger verkligen nära påvens hjärta och han uppmuntrar dem att leva kallelsen att vara evangeliets bärare i vår värld, och det står klart att påve Benedikt även vunnit ungdomarnas hjärta. Förra Världsungdomsdagen i Sydney blev en stor succé, och jag tror förväntningarna är högt ställda inför mötet i Madrid.

Påven vinner för övrigt inte bara ungdomarnas hjärtan. överallt där människor får lära känna honom på nära håll upptäcker man att den negativa propagandabilden av honom som sprids av somliga inte stämmer. Vid besöket i Storbritannien förra året var uppslutningen stor av britter, inte bara katoliker, som hälsade honom på Londons gator, och den brittiska pressen vände totalt och blev mer positiva sedan besöket inletts. Vigilian med sakramental tillbedjan i Hyde Parke i närvaro av 80.000 personer som direktsändes av BBC tror jag gjorde ett djupt intryck på många.

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) ungdomsrörelsen inom CCR i Spanien anordnar också aktiviteter i anslutning till Världsungdomsdagen och deltar givetvis i Madrid. 9-12 aug har man möte i Santiago de Compostella, därefter pilgrimsfärd till Fatima, Salamanca och Avila.
Se video här:

Ur programmet för dagarna i Madrid:

Torsdag 18 aug: 12.00 anländer påven till Madrid.

Fredag 19 aug: 19.30 korsväg

Lördag 20 aug: 20.30 Vigilia med påven i Cuatro Vientos. Sakramental tillbedjan. 23.00: Nattvaka. Deltagarna i WYD tillbringar natten i Cuatro Vintro. Flera tält finns utställda där man kan fortsätta att tillbe det heliga sakramentet.

Söndag 21 aug: 9.30 WYD avslutande mässa. Påven koncelebrerar med tusentals biskopar och präster och håller predikan där han vänder sig till de ungdomarna och de unga vuxna och sänder dem ut i världen att vittna om sin tro, så som Jesus sände apostlarna. Vid slutet av mässan tillkännages var nästa WYD kommer att hållas.


Posted 2011-8-12 14:37 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren