Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Fr Roy Bourgeois på väg att stängas av som präst. - Kvinnoprästfrågan ställd på sin spets.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 Fr. Roy Bourgeois är en katolsk präst i USA tillhörande missionssällskapet Maryknoll som uttalat sitt stöd för kvinnliga präster i Katolska kyrkan. Han är inte ensam om detta, vi vet att flera delar sådana tankar, t.ex. rörelsen We Are Church och dess svenska avläggare nätverket Katolsk Vision har det på sitt program. Det finns en rörelse som kallar sig WOC (Womens Ordination Conference) som aktivt driver denna fråga och vill vara en nagel i ögat på Katolska kyrkans biskopar genom att utöva ett "Ministry of Irritation". Syftet med detta är enl deras hemsida att utmana  "the Vatican’s policies regarding women by engaging the hierarchy and organizing on a grassroots level to bring public attention to the issue of women’s ordination and the need for structural change in the church".

Det finns också en grupp som kallar sig Roman Catholic Womenpriests. NewYork Times berättar att de gör anspråk på att ha vigt 120 kvinnliga präster och 10 biskopar de sista åren. Vatikanen betraktar givetvis dessa vigningar som olagliga och ogiltiga. F Roy Bourgeois deltog i en sådan ceremoni 2008 och har sedan dess givit starkt offentligt stöd för kvinnliga präster. Dessa prästinnor och biskopar som vigt dem tycks alltså inte respektera den kanoniska lagen som en grund för Katolska kyrkans ordning, vilket är ytterligare en punkt utöver själva kvinnoprästfrågan där man går emot Katolska kyrkans ordning.

Fr Roy Bourgois har blivit varnad en andra gång av sina överordnade. I ett brev daterat 27 juli från Maryknolls superior Edward M. Dougherty anmodas han att följa Katolska kyrkans doktrin. Ur brevet:

...The dismissal is based on your defiant stance as a Catholic priest who publicly rejects the Magisterium of the Church on the matter of priestly ordination (C.1371). Your public statements are directly opposed to the definitive letter of John Paul II in the Apostolic Letter "Ordination Sacerdotalis" #4. and in a response to a "dubium" on the matter, the Congregation for the Doctrine of the Faith stated this Apostolic Letter "is to be understood as pertaining to the deposit of faith (cf. AAS 87 (1995); (C. 750:2 and C. 1371). Your numerous public statements and appearances in support of the women's priests movement continues to create in the minds of many faithful the view that your position is acceptable to our Church, which as described above has ruled that your position is contrary to Church teachings. (C. 1399; C.696: 1)
----
If you fail to publicly recant and retract your stand on this issue of women's ordination, after excommunication and several warnings of your Superiors, within fifteen days of receipt of this second canonical warning, I will proceed with the process of dismissal. I will submit evidence of your violation of Canons 1371:2; 1384; 1379; 1399; 750; 908; 696:1.

Det framhålls att genom att Fr Roy aktivt pläderar för kvinnopräster utifrån sin auktoritet att som katolsk präst representera kyrkan, så kan det ge intrycket att kvinnopräster är något som är accepterat inom Katolska kyrkan. Därför anmodas han att ändra sitt förhållningssätt och riskerar  annars att uteslutas från sin orden och stängas av som präst. Han har fått 15 dagar på sig att reagera på brevet.

För Fr Roy är detta en samvetsfråga och han ställer det hela på sin spets i ett svar till sin överordnade:

"...After much reflection, study, and prayer, I believe that our Church's teaching that excludes women from the priesthood defies both faith and reason and cannot stand up to scrutiny. This teaching has nothing to do with God, but with men, and is rooted in sexism. Sexism, like racism, is a sin. And no matter how hard we may try to justify discrimination against women, in the end, it is not the way of God, but of men who want to hold on to their power. As people of faith we believe in the primacy of conscience. Our conscience connects us to the Divine. Our conscience gives us a sense of right and wrong and urges us to do what is right, what is just.What you are asking me to do in your letter is not possible without betraying my conscience. In essence, you are telling me to lie and say I do not believe that God calls both men and women to the priesthood. This I cannot do, therefore I will not recant. I firmly believe that the exclusion of women from the priesthood is a grave injustice against women, against our Church, and against our God."

Fr Roy åberopar alltså sitt samvete, och det har han all rätt att göra. Personens samvete äger större diginitet än att lyda dina överordnade, vare sig det handlar om din chef på arbetet, landets lagar eller påven. Detta är katolsk tro, vilket även påve Benedikt XVI själv framhävt, därför är  Fr Roy moraliskt förpliktigad att följa sitt samvete.

Men Katolska kyrkans herdar gör inte samma tolkning. Som man hittills tolkat det är prästäbetet förbehållet män och att det i sig inte är en fråga om sexism utan grundläggande apostolisk tro. Därför gör Fr Roys överordnade också rätt när han i gemenskap med Katolska kyrkan och i lojalitet med dess ordningar och kanoniska lagen vidtar disciplinära åtgärder. Fattas bara annat. Som alla organisationer har Katolska kyrkan lagar och förordningar som är till för att bringa ordning och struktur. Om dess ämbetsbärare frångick dessa skulle det bli kaos och anarki. Skall något förändras görs det i laga ordning genom koncilier och i samråd.

10 april 2011 deltog ett hundratal personer i en demonstration utanför Vatikanens ambasad i Washington DC  tillsammans med Fr. Roy där han offentligt bemötte Maryknolls ledarskap och deklarerade att hans samvete säger honom att det är en grov orättvisa att utestänga kvinnor från prästämbetet och därför inte kan vara hörsam mot sina överordnade. 

   

Fler bilder från demonstrationen här.

Ingen kan döma om en annan människa som åberopar sitt samvete, men när någon på grund av sitt samvete trotsar ett lands lagar eller går emot sina överordnade måste han också vara beredd att ta konsekvenserna av sitt agerande. F Roy följer sitt samvete i strid med vad Katolska kyrkans herdar lär, då måste han också vara beredd att ta konsekvenserna av detta och någonstans räkna med att han blir utesluten ur sin orden och avstängd från prästämbetet.

Men många av de som skyndar till Fr Roys försvar framför istället en aggressiv retorik mot Vatikanen och kallar dem som är lojala med Vatikanen för "fega" som låter sig underkuvas, som om de hade monopol på det rätta samvetet. Då ställer man sig frågan om hur mycket som handlar om en plötsligt uppvaknande samvetsömhet och hur mycket som handlar om att man bestämt sig för att driva en politisk kampanj mot Vatikanen.

Frågan om vad som är metafysiskt rätt i denna fråga är en sak. Kyroordningen och den kanoniska lagen som styr Katolska kyrkans handlande idag är en annan sak. Rätt eller inte, så är det Kyrkans läroämbete som har  att uttolka tron, och dess herdar och ledare har ett ansvar att upprätthålla ordning enligt de lagar och regler som gäller. Det är orättfärdigt och oärligt att försöka vinna politiska poäng på att provocera fram disciplinära åtgärder och sedan anklaga dem som är lojala mot Kyrkan för feghet och samvetslöshet. Här svävar man på målet och argumenterar som om man inte tycker att kyrkans ledning behöver respektera den kanoniska lagen. Då förespråkar man ju egentligen anarki.

Eftersom F Roy nu sannolikt kommer att avstängas förutspår jag att man kommer att bedriva en intensiv kampanj mot Katolska kyrkans ledning för att ta hem största möjliga politiska poäng på detta. Men inte kan detta föra saken framåt på ett konstruktivt sätt. Genusfrågorna är värda en mer seriös behandling än att vara föremål för politiska kampanjer och slagord. För visst finns det sexistiska problem i Katolska kyrkan. Män och kvinnor är fundamentalt jämlika men olika. Vi har en jämställdhetsdebatt i samhället i stort, och Katolska kyrkan är inte kemiskt ren från den kvinnodiskriminering som finns i samhället i övrigt. Det är min uppfattning att kvinnor borde komma fram och ta mycket större plats i kyrkan, och att det är högst legitimt att diskutera genusperspektivet. I det sammanhanget går det givetvis inte att undvika att uppmärksamma det fundamentala förhållandet att Katolska kyrkan är den enda organisation i världen där högsta ämbetet bara kan innehas av män.

Apropå detta ser jag att Justitia et pax anordnar ett genusseminarium som tar upp temat manlig spiritualitet lördag 24 september på S:ta Birgittas Folkhögskola. Medverkande bla. sr Madeleine Fredell och biskop William Kenney. Det verkar intressant. Jag tror jag skall anmäla mig.


Posted 2011-8-9 15:39 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren