Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Hedenius och Tingsten Demirbag-Stens hjältar
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Dilsa Demirbag-Sten har i DN idag en kulturartikel där hon beskriver sin barndom i turkiska Kurdistan där erfarenheten av religionen var förtryckande och upplevdes som ett hot mot det frihetliga samhället. Denna bakgrund gör att man förstår hennes rädsla för alla former av politisk teokrati och den iver varmed hon kämpar för ett sekulärt samhälle.

Hennes tankar om den sekulära staten delar jag i det stora hela, som jag förstår menar hon som jag inte att samhället skall bygga på en sekulär ideologi där religioner motarbetas, men samhället i sig skall vara neutralt och bygga på en värdegrund vi definierar som gemensam, och där religionsfrihet också ingår.

Däremot tycker jag hon är grund i sin filosofiska argumentation och verkar ha ganska schablonartade föreställningar om hur en kristen person tänker. Hon skriver att kyrkan skall hålla sig på behörigt avstånd från vetenskapen, vilket antyder föreställningen att förnuft och vetenskap inte ryms inom en kristen människas verklighetsuppfattning. Uppfattningen hon fått då hon kom till Sverige att landet hade haft sin stora religionsdebatt där "Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten hade tvingat den svenska kyrkan till större ödmjukhet" är också en högst förenklad och vinklad syn på detta.


Posted 2011-8-1 9:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren