Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Okunnigt om påven och Katolska kyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Alan Posener heter en författare som skrivit en propagandabok mot påven. Den heter Påvens korståg och har översatts till svenska av Mikael Fant och utgivits på ICA Bokförlag.
Av Fredrik Sjöbergs recension i SvD att döma är detta en osaklig propagandaskrift, och var och en som följt utvecklingen inom Katolska kyrkan vet att bokens påståenden är högst osakliga, ibland rena lögner.  Detta är ett lågvattenmärke, något mer banalt skrivet om den katolska kyrkan får man leta efter, inte en ansats till att förstå görs. Författaren plockar fram gammal skåpmat och presenterar det som dagens sanning utan att kontrollera fakta. Det är förbluffande att recensenten lika okritiskt sväljer författarens påståenden, och tycks också själv vara dåligt informerad och svänger sig i recensionen med schablonartade påståenden som inte tål kritisk granskning. Urdålig och propagandistisk bok, urdålig och okunnig recension.

Det finns gott om möjligheter att gå till källorna och kolla upp vad den apostroferade personen själv verkligen har sagt och hur han ser på saken. Som jämförelse borde var och en som läser boken också läsa Peter Seewalds intervjubok med påven, "Världens ljus", som kom ut på svenska nyligen (bokförlaget Catholica), och jämför vilken bok man tycker är mest vederhäftig. Är det för mycket begärt att SvD bevärdigar den boken med en recension också? Boken tar upp alla de kontroversiella frågor som Posner nämner.  Sjöberg kunde ju läsa den för att bättra på sin kunskap.

Påven problematiserar vår tids relativism, och bara att antyda frågan om att allt inte är relativt utan det finns kanske något som är mer sant än annat tycks bli väldigt provocerande för vissa. Men varför inte bemöta det med argument och dialog istället för att demonisera den som diskuterar så.

Döm själv vad påven skriver. Vår tids relativism är ett av temana i intervjuboken. Kapitel 5 i boken med titeln Relativismens diktatur har förlaget som ett smakprov lagt ut på internet. Det finns här. Påven säger bl.a:

"Det är helt klart att begreppet sanning har blivit misstänkliggjort. Naturligtvis är det riktigt att det ofta har missbrukats. I sanningens namn har det följt intolerans och grymheter. Man blir rädd när någon säger: Detta är sanning, eller än mer: Jag äger sanningen. Vi äger den aldrig, i bästa fall äger den oss. Man måste vara försiktig och vaksam med att göra anspråk på sanningen, det kan ingen bestrida. Men att helt enkelt avfärda den är direkt destruktivt."

Världens Ljus” är resultatet av en unik intervju, där påve Benedikt XVI under en veckas tid svarat på journalisten Peter Seewalds frågor om brännande aktuella ämnen. Många människor, både troende och icke-troende, ställer sig frågan vad påven egentligen tänker om många av de kontroversiella frågor som varit aktuella kring Katolska kyrkan.  Exempel på andra teman som behandlas i boken:

  • Vad är orsaken till de sexuella övergreppen inom den Katolska Kyrkan?
  • Har sexuella övergrepp mörklagts?
  • Var upphävandet av biskop Williamsons exkommunikation ett misstag? 
  • Hur skall Kyrkan förhålla sig till islam?
  • Borde Kyrkan ompröva sin ståndpunkt vad gäller prästernas celibat, kvinnliga präster, preventivmedel och samkönade relationer?
  • Finns det en schism inom den Katolska Kyrkan?
  • Finns det hopp om kristen enhet?
  • Äger kristendomen den enda sanningen?
  • Hur kan påven hävda ofelbarhet?

Posted 2011-7-31 10:16 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren