Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Europakonferensen
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag vill gärna skriva något om Livets Ords Europakonferens som pågått hela veckan. Själv har jag följt den dels på plats, dels via Livets Ord Play. Man har verkligen bra service när det gäller webbsändningar och kan följa allt både i vanlig dator, i mobilen och IPad.

Det har varit ett varierat program med många bra talare. Pelle Hörnmark överraskade mig som en vital inspirerande predikant. Kvällen med Israels ambassadör var också mycket bra, och Ulf Ekman avslutade med en sammanfattning av Israels folk i historia och nutid och dess relation till kristenheten. Bra att få ett Israel-centrerat perspektiv också då debatten ofta domineras av ensidighet där Israelperspektivet ofta inte lyfts fram.

Att få ta del av Berit Simonssons lugna av vishet präglade förkunnelse gjorde också ett stort intryck på många hörde jag. Jag hittar inte hennes tal på hemsidan, så jag skall försöka få tag på den DVD´n.

Man satsar verkligen på ett allkristet program med talare från hela kristenheten med fokus på inspirerad förkunnelse i syfte att mobilisera Guds folk till att bli salt och ljus i vardagen. Mer av sådan inspirerad förkunnelse skulle vi behöva i Katolska kyrkan också.

Jag har skrivit en del om historiens förkunnare: S:t Sigfrid, David av Munktorp, biskop Brynolf av Skara m.fl. Vad kännetecknar en god förkunnare som verkligen förmår att väcka hjärtana till ovändelse? Studerar vi helgonen tnker jag på tre saker:

1) Ett helgat liv i renhet och efterföljelse
2) En klar förkunnelse av Jesus som frälsaren och vårt behov av omvändelse
3) Att under och tecken åtföljer förkunnelsen

Vilka förkunnare uppfyller detta idag? Inte alltid de som ropar högst. Det finns också många tomma tunnor. Men sker under och tecken i vår tid? Jag skulle säga mer än vi tror. Många blir helade och får ett nytt liv, och vi ser många omvändelseprocesser på djupet. Men det talas kanske inte så mycket vitt och brett om det hela. Jesus själv anbefallde ju en viss diskretion med sådana saker.

När vi får historiskt perspektiv på vår tid tror jag inte man kommer att lägga så stor vikt vid samfundsgränser. Bland de verkligt stora kommer att finnas personer både utom och innanför Katolska kyrkan, de kommer att ihågkommas inte utifrån samfundstillhörighet, utan ifrån att de varit brinnande kristna som i den helige Andes kraft verkligen bidragit till förnyelse och evangelisation.

Jag upplever att Kristi kropp går mycket på tomgång idag. Jag tror vi befinner oss i en tid av uppbyggelse och kraftsamling för att verkligen nå ut till de stora massorna som idag vänder kyrkan ryggen. För det krävs öppenhet för den helige Ande och samverkan över samfundsgränserna. Europakonferensen tror jag är typiskt ett forum som kan vara nyttigt i denna process.

Jag hinner inte skriva så mycket mer just nu. Skall in och lyssna på Ulf Ekman som i kvällens möte predikar och skall sammanfatta konferensen.

Ulf Ekman videoblogg lördag


Posted 2011-7-30 16:33 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren