Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Terrorism och kristendom varandras motsatser.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Terrordådet i Norge har djupt gripit tag i oss också här i Sverige. Sedan den första chocken lagt sig och vi uttryckt vårt medkännande med dem som drabbats och deras anhöriga, så infinner sig en ilska. Ingen skall med våld tvinga oss till fruktan och att ge upp vårt sätt att leva i frihet och med respekt för varje människas integritet och värdighet.

Sedan uppstår frågan varför. Vad kan få en enskild människa att värdera sig själv och sina egna extremistiska ideologiska tankar så högt att enskilda människors liv och gemenskapen med civilsamhället inte betyder någonting i förhållande till detta.

Dokumentet som terroristen arbetat på i ett tiotal år verkar vara ett förvirrat hopkok av olika komponenter och är inte värt att fördjupa sig i annat än för experter på sekter,extremideologier och terrorism. I DN har Anna-Lena Lodenius skrivit en artikel om de ensamma farliga männen, och i Dagen 26 juli finns flera goda artiklar som jag rekommenderar. Anders Gustavsson skriver ur den aspekten att gärningsmannen kallar sig kristen, och det djupt problematiska uttrycket "kristen fundamentalist" har spridit sig i debatten.

Detta är helt oegentligt: Gärningsmannen säger det rent ut, han är inte kristen, han annekterar bara vissa delar av kristen kultur som han felaktigt sammanknippar med sin högerextremistiska och rasistiska ideologi. Så här står det i dokumentet enl Gustafsson: "Om du har en personlig relation med Jesus Kristus och Gud så är du en religiös kristen. Jag och många med mig har inte nödvändigtvis en personlig relation till Jesus Kristus och Gud. Vi tror däremot på kristendomen som en kulturell, social, identitets och moralisk plattform."

Betecknade för en kristen är just att ha en personlig relation till Jesus, och därmed till Gud. Jesus säger att jag och Fadern är ett (Joh 10:30). Och en kristen respekterar människovärdet, dödar inte, respekterar sina medmänniskor och har dialog med dem. Daniel Poohl från tidskriften Expo håller med om att den kristna tron inte är drivkraften bakom högerextremismen.

Påven m.fl kristna ledare har kommenterat händelserna. Påven skickade ett kondolenastelegram till kung Harald och från sitt sommarresidens i Castel Gandolfo sade han i södags att han blivit djupt sorgsen över bomdådet i Oslos centrum och den efterföljande massakern på ungdomslägret. Han uppmanade alla att för alltid överge hatets väg och motstå det ondas logik. Han bad också för offren och deras familjer.

Ulf Ekman kommenterade tragedin på sin blogg, och under inledningsmötet till Europakonferensen i söndags kväll sade han:

"I en tid då främlingsfientligheten ökar är det viktigt att slå fast, och skicka en stark signal, att kristna människor, Jesus lärjungar, inte kan vara främlingsfientliga. Den kristna kyrkan är, och har alltid varit, internationell och den tillhör alla folk. Kristi kärlek gäller alla människor.
Konflikter löses aldrig med våld, utan vid förhandlingsbord, i samtal och i de processer som respekterar demokratiska beslut.  Demokratier har historiskt sätt ytterst sällan, om någonsin, gått i krig emot varandra. Åsikter kan och skall brytas emot varandra, men olikheter måste också respekteras. Ikväll tar vi speciellt avstånd från varje form av sammanblandning mellan religion och våld.

Religion och våld, religion och hat hör inte samman. Tron skänker frid, inte krig. Trons väg är och förblir kärlek och lidande, inte hat och hämndbegär, inte makt och våld. Ondskan i all dess nakna råhet, feghet och obegripliga hänsynslöshet har visat upp sitt fula ansikte. Svaret på detta ofattbara illdåd är mer kärlek, mer öppenhet, mer respekt och en starkare vakthållning kring det öppna demokratiska civilsamhället.
Svaret är också att visa på att den äkta tron på Jesus Kristus verkligen kan förvandla hjärtan, frigöra äkta kärlek och resultera i att betjäna nästan, inte härska, hata eller stöta bort. Låt oss be för Norge här i kväll."

Så var kristna står i förhållande till främlingsfientlighet och extremistvåld - oberoende från vilken politisk riktning det än kommer - står helt klart. Inte desto mindre finns många högerextrema riktningar som vill sola sig i glansen av kyrkan och annektera vissa av hennes kulturella uttryck. Sverigedemokraterna säger att de månar om Svenska kyrkan, och under valrörelsen till Europaparlamentet 2009 försökte British National Party att vinna väljare med referenser till Jesus. Ann-Chatrine Jungar, statsvetare vid Södertörns högskola, har påpekat att det blivit en trend bland europeiska högerpopulister och extremister att framställa sig som försvarare av kristna värden.

Den aktuelle norske terroristen skall också i sitt manifest ha hyllat Katolska kyrkan och vill ha en kollektiv konvertering från den protestantiska kyrkan tillbaka till den katolska. Men han bortser då från det faktum att Katolska kyrkan är världens mest globaliserade, mångkulturella institution. Kyrkorna i dagens värld, även den katolska verkar han inte godkänna. Många kyrkoledare är förrädare enligt honom och borde avrättas, uppenbarligen tycker han även vår påve Benedikt är avfallen, eftersom han skriver i sitt manifest att när vi får en "rättvis och konservativ" påve, så kommer strömmen mot Rom att bli stark.

Det i Katolska kyrkan som tycks dra till sig intresset för dessa högerextremismen är det traditionalistiska utanverket som man tar till sig och ger en helt annan tolkning och kontext än vad det egentligen har. Däremot avvisar man kärleksbudskapet och socialläran och den personliga relationen till Jesus. Det problematiska blir när den i kyrkliga frågor dåligt utbildade allmänheten, även många nutida journalister och politiker, gör samma kopplingar som dessa extremister.

- Men kanske ändå inte! Vad som hänt efter de tragiska händelserna i Oslo är att vi i alla ideologiska och konfessionella läger blivit mera varsamma med vår retorik och inser hur mycket vi alla har gemensamt inom ramen för det fria demokratiska samhället. Att kyrkan också självklart spelar en viktig samlande roll blev tydligt i samband med söndagens gudstjänst i Oslo domkyrka som direktsändes också här i Sverige. Då känns debatten om skolavslutningar i kyrkan plötsligt väldigt futtig.

Dagen DN DN Carl Bildt Emanuel Karlsten


Posted 2011-7-26 15:44 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren