Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Hur intressant är tro i allmänhet?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Broderskapsrörelsen har  bytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att man vill bredda sig och inte omfatta bara kristna, utan också socialdemokratiska troende av andra inriktningar.  Josef Bengtson ställer en relevant fråga på sin blogg:  "Men hur intressant är tro i allmänhet?", och svarar: "Ungefär lika intressant som politik i allmänhet, det vill säga inte alls!" Jag håller med.
Man kan då fråga sig om inte troende är välkomna i moderpartiet, och vad är det för slags solidaritet man måste kämpa för inom denna subgrupp som man inte lika gärna kan kämpa för inom moderpartiet? Bengtsson skriver:

"Bakom namnbytet anar jag modernitetens rädsla för det partikulära; en rädsla som förknippar historia, tradition och kroppslighet med exkludering och därför söker sin tillflykt till det abstrakta och universella. Charles Taylor kallar detta fenomen för exkarnation, och beskriver det som: "the steady disembodying of spiritual life, so that it is less and less carried in deeply meaningful bodily forms, and lies more and more 'in the head'" (A Secular Age, s.771)."

Jag tror att kristendomen kommer till sin bästa rätt i samhället, just som kristendom och att vi kristna hämtar vår inspiration ur vår tros centrum: Jesus Kristus. Utifrån den grunden vill vi bidra med att förmedla tro, hopp och kärlek, bygga solidaritet och ta hand om medmänniskan. Utifrån den grunden vill vi också samverka och bygga gemenskap med alla människor av god vilja, oberoende av om man bekänner sig till en tro eller inte. Jag tycker därför det är tråkigt att Broderskaparna vill överge sin kristna grund.

Kanske ligger det också något i  det Josef Bengtsons fråga om inte alla i någon bemärkelse är troende:

"...den intressanta frågan (är) vem som inte är troende? I ett postsekulärt samhälle där insikten börjat sjunka in om att till och med moderniteten har religiösa anor och där Sturmarks Humanisterna söker bidrag som trossamfund, är tro helt enkelt en icke-fråga. Vi är alla troende, den intressanta frågan är på vad. Vilken sorts tro, vilken sorts politik? Solidaritet med vem?"

Kyrkans tidning


Posted 2011-6-18 5:40 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren